Обединени патриоти искат отлагане на Закона за социалните услуги

Обединени патриоти искат отлагане на Закона за социалните услуги

Внесеният ЗИД на ЗСУ цели отлагане на влизането в сила на спорния закон с 6 месеца

Това е необходимо да се направи, за да се постигне достатъчно отворена дискусия, която да достигне до нужните промени в текстовете, които внасят смут в обществото.

Такова е и едно от очакванията, които съпредседателят на ОП и заместник-председател на ВМРО Искрен Веселинов посочи като водещо относно работата на новия социален министър Деница Сачева.

Законът за социалните услуги е изготвен и внесен в парламента от Министерски съвет под ръководството на МТСП и предизвика остри реакции сред родителите. Част от спорните текстове са относно правомощията на НПО-тата, целта и философията на термина „социална услуга“, размера на правомощията на частните предприемачи, предлагащи социални услуги, ролята на неправителствения сектор и държавата по отношение на възпитанието и отглеждането на децата, ролята на семейството, механизмите и контролът при извеждане на „деца в риск“ и т.н.

Опасенията на организациите на родителите, които направиха поредица разговори с ОП по темата, са, че спряната Стратегия за детето, която първа като документ предизвика остри реакции, реално се внедрява чрез ЗСУ и чрез него в други два водещи по отношение грижата за детето и семейството нормативни документи – Закон за закрила на детето и Семейния кодекс.

Законът за изменение и допълнение на ЗСУ е предложен от ВМРО и е подписан от всички народни представители от ПГ на „Обединени патриоти“. За нас това е правилният механизъм за разглеждане на проблемните текстове – чрез предизвикване на обществен диалог и постигане на високо експертно ниво, което да направи изводите какви промени са необходими, за да се постигне нужният баланс между обществен интерес и запазване в цялост на традициите и семейните ценности, характерни за нашето общество.

Ето и мотивите за исканото отлагане на ЗСУ, внесени в деловодството на Народното събрание:

                                                МОТИВИ

Законопроектът цели отлагането на действието на Закона за социалните услуги, тъй като в обществото нараснаха противоречиви мнения и необходимост от прецизиране на някой от текстовете. Законът в настоящия вариант дава възможност за тълкуване на определени норми в светлина, която противоречи на традиционните ценности и представите за функционирането и смисъла на семейството като основна единица на обществото. Семейството като съвкупност от майка, баща и техните деца, както и неговото функциониране по осигуряването на здрава среда за отглеждане, възпитание и образование на децата трябва да е водещо при формулирането и прилагането на всички закони в Република България. Законът за социалните услуги и промените, които той налага в Закона за закрила на детето и Семейния кодекс, поставят основателни въпроси именно свързани с устоите на семейството и неговата роля при отглеждането на децата. Ето защо този допълнителен период е нужен, за да може на всички въпроси, които са възникнали, да се даде решение и отговор. С предлаганото изменение се цели да се даде възможност на всички, които ще попаднат в обхвата на закона да изразят мнението си и да се постигне желаният резултат.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4