Приехме Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност на футболните мачове

Приехме Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност на футболните мачове

Парламентът прие законопроекта за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на новата Конвенция на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, внесен от Министерски съвет.

Текстовете на новата Конвенция предлагат напълно нови и по-ясни цели, насочени към осигуряването на сигурна, безопасна и гостоприемна среда при провеждане на футболни срещи и други спортни мероприятия, а не единствено и само за контрол на насилието. В нея са залегнали основните принципи и мерки за намаляване на рискове от различно естество при провеждане на спортни мероприятия – природни бедствия, терористични атаки, слабости на спортната инфраструктура и т.н.

Основната цел на Конвенцията е да се гарантира безопасност – в и извън спортните обекти, чрез интегриран подход, в който участие вземат всички имащи отношение към организирането на спортни прояви.

България беше една от първите страни, които подкрепиха Конвенцията. На 3 юли 2016 г. министърът на младежта и спорта Красен Кралев сложи подписа си под документа по време на Европейското първенство по футбол в гр. Сен Дени, Франция.

Към настоящия момент Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове е ратифицирана от 11 държави, включително България. Така през 2020 г. страната ни ще може да се включи като пълноправен член в Постоянен комитет към Конвенция 218, в който страните, които не са ратифициарли този международен акт, ще получат правото само на наблюдатели, без да имат право на директно участие при вземането на решения.

Законопроектът беше приет единодушно от всички парламентарно представени политически партии. По време на изказванията народни предсатвители от групата на “БСП за България” изказаха благодарност към ММС за бързата и навременна ратификация на Конвенцията.

В момента в Народното събраните има сформирана работна група, която работи по изцяло нов Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, в която участват народни представители от всички парламентарно представени партии, експерти от ММС и МВР. В неговите текстве изцяло са залегнали принципите на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4