Ремонтираха сградата на община Елин Пелин по проект “Красива България”

Ремонтираха сградата на община Елин Пелин по проект “Красива България”

През последните няколко седмици сградата на Община Елин Пелин бе грижливо опакована в подготовката за ремонт по проекта „Красива България“. Тази година Общината спечели един от 38-те проекта на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, които са одобрени за финансиране по „Красива България“. Съфинансирането на проекта е одобрено и заложено в бюджета на Община Елин Пелин за 2019 г., а стойността на целия проект е над 360 000 лв.

Това е първият сериозен ремонт на сградата на Oбщината от години, като последните козметични ремонтни дейности са извършени през 2006-2007 г.

Проектът по “Красива България” е изготвен изцяло във връзка с подобряване на общото състояние и обществената среда и са предвидени няколко основни мерки, които засягат няколко помещения, както и ключови елементи от сградата на Община Елин Пелин като главен вход, преддверия, зали, покрив и фасади. В проекта влиза и цялостен ремонт на Ритуалната зала, която е в изключително лошо експлоатационно състояние, като ремонт на същата не е правен от 10 години. Вследствие на компрометирана дървена ламперия по стените, прозорците са трудно отваряеми и почти неизползваеми. Вследствие на полагане на неподходяща топлоизолация по пода, част от подовата настилка е разрушена.

Община Елин Пелин е длъжна да преведе пълната сума на съфинансирането си на Министерството на труда и социалната политика, като МТСП осъществява контрол върху провеждането на обществената поръчка и осъществява плащанията по договора за строителство.

Очаква се ремонтът да бъде извършен в срок и да приключи до ноември 2019 г.

Източник: elinpelin.org

Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4