Забранява се достъпът и движението на физически лица и МПС до горски територии в района на Елин Пелин

Забранява се достъпът и движението на физически лица и МПС до горски територии в района на Елин Пелин

След получена заповед за забрана на достъпа до горските територии на ДГС Елин Пелин Ви уведомяваме, че съгласно Заповед №ПД 11-1669/13.08.2019 на БАБХ, част от землищата на с. Столник, с. Елешница, с. Потоп и с. Чурек попадат в инфектираната зона около констатирания случай на с. Желява.

Съгласно Указания, утвърдени със Заповед №РД 48-48/31.07.2019г., Ви уведомяваме, че се забранява достъпа и движението на физически лица и МПС до горски територии на тези населени места. Това се прави с цел ограничаване разпространението на заболяването африканска чума по свинете и с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча. Достъпът в инфектираните вече зони се ограничава за всички физически лица – туристи, дървари, билкари, ловци и гъбари.

 

Настоящата заповед е изпратена до знанието на всички кметове на засегнатите населени места, които са длъжни да уведомят жителите на селата лично или с разпространението на информационни материали /листовки/, които да стигнат до хората.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4