Изготвяне на списъци за отглеждани животни на територията на Община Елин Пелин

Изготвяне на списъци за отглеждани животни на територията на Община Елин Пелин

На Вашето внимание публикуваме Писмо от зам.министъра на земеделието, храните и горите, получено в Община Елин Пелин на 08.08.2019г. Във връзка с него от кметовете на всички населени места на територията на Община Елин Пелин е поискана информация за изготвяне на списък по образец, който е приложен в писмото.

Умоляваме жителите на Община Елин Пелин да съдействат за изготвянето на тези списъци с предоставяне на нужната информация.

–  Писмо
Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4