Над 1200 деца от градини и над 3000 ученици ще се обучават в изцяло нова образователна среда

Над 1200 деца от градини и над 3000 ученици ще се обучават в изцяло нова образователна среда

Над 1200 деца от детски градини и над 3000 ученици ще могат да се обучават в изцяло нова образователна среда през учебната 2019/2020 година. Мащабният ремонт на общо 11 сгради на детски градини и училища в район “Надежда” е част от проект “Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

“Благодаря на кмета Йорданка Фандъкова – Yordanka Fandakova и нейният екип, Звеното за управление на европейския проект, директорите на образователните обекти и разбира се на родителите, които проявиха търпение и разбиране по време на етапите от строително-монтажните дейности досега”, заяви инж. Димов по време на старта на ремонтните дейности в сграда 1 на 90 ДГ “Веса Паспалеева”.

През следващите 5 месеца, в детското заведение ще се извърши основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност:
Архитектурният облик на сградата ще се запази, като на фасадата ще бъде положена цветна силикатна мазилка
покривното покритие ще бъде подменено с нова двупластова хидроизолация
 сградата ще бъде конструктивно укрепена, с цел завишаване на сеизмичната й сигурност
ще се положат нови финишни покрития по стени и тавани, както и нова настилка по подовете в детските групи, санитарните възли и офисите.
компрометираните вътрешни водопровод и канал; санитарните прибори и арматура; тръбната мрежа на отоплителната инсталация ще бъдат подменени
 ще се монтират нови алуминиеви отоплителни тела
 ще се изгради нова пожароизвестителна инсталация
 ще се изгради нова площадкова канализационна мрежа.
 ще се внедрят мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, чрез полагане на външна топлоизолация по фасадните стени, вътрешна върху сутеренните стени и таванската плоча, чрез подмяна на останалата стара дограма
ще бъде осигурена достъпна среда чрез монтиране на рампа и изграждане на външен асансьор.
 ново паркоустрояване на дворното пространство с: подмяна на алейните настилки, изграждане на 4 нови детски площадки, с нови съоръжения за игра
ново озеленяване, парково обзавеждане и осветление
 изграждане на нова ограда.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4