Кметът на “Надежда” инж. Димов с важна среща за бъдещето на Северния парк

Кметът на “Надежда” инж. Димов с важна среща за бъдещето на Северния парк

Кметът на столичния район “Надежда” инж. Димитър Димов  проведе регулярна информационна среща със собствениците на имоти, попадащи в границите на м. „Северен парк“ ( УПИ XII- отреден за поликлиника и болница, кв. 25) и граждани от Инициативен комитет за запазване на Северен парк.

“Отново акцентирах, че с екипа ми работим за цялостно решение, което да удовлетвори обществените интереси. Категоричната позиция на Столична община е със заданието на проект за Подробен устройствен план на Северен парк да не се нарушава целостта му”, допълни инж. Димов.

Собствениците на имоти в обхвата на ПУП-а получиха пазарни оценки от сертифициран оценител за определяне на пазарната стойност на частната им собственост. Те са съобразени с параметрите на застрояване на Общия устройствен план и Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. На база на тези нормативни документи са определени площите за предоставяне на равностойни общински имоти в съответната зона.

Темата е с висока обществена значимост и лично главният архитект на гр. София, арх. Здравко Здравков се ангажира да бъде реализиран балансиран проект за Подборен устройствен план на Северен парк.

“Основната задача на Столична община е да се запазят дървесната растителност и зелената система в града” , каза той по време на обществено обсъждане през м. декември 2018 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4