Без деление на „градски” и „селски” общини с новия подход за развитие на територията, всички с достъп до еврофинансиране

Без деление на „градски” и „селски” общини с новия подход за развитие на територията, всички с достъп до еврофинансиране

Новата програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. ще разполага с над 3 млрд. лв. безвъзмездни европейски средства, които ще са повече спрямо сега. Това обяви в Смолян заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при участието си в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и дискусия за визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. В нея се включи и вицепремиерът Томислав Дончев.

Към този ресурс ще се добави и националното финансиране, както и средства от останалите оперативни програми, за да се постигне по-голям ефект спрямо регионалния подход за въздействие. „Целта ни е с по-големия бюджет да финансираме комплексни, интегрирани мерки за развитие на регионите в зависимост от техния потенциал и нужди”, обясни Николова.

Новата оперативна програма за регионално развитие ще има два основни ключови приоритета. Първият се очаква да финансира дейности в десетте най-големи български града, които ще могат да изпълняват проекти, свързани с преодоляване на проблемите, възникващи от прираста на населението, и да развият периферията си като основни центрове на растеж. Втората приоритетна ос, която ще има по-голям финансов ресурс, ще бъде насочена към всички градски общини и населените места в тях, стана ясно от изложението на зам.-министъра.

Проектите, които ще се финансират, трябва да водят до икономическо развитие и растеж, тъй като икономическият компонент ще е водещ.

Зам.-министър Николова каза още, че чрез новия подход на инвестициите към територията общините няма да се делят вече на „градски” и „селски”. „Всички населени места ще имат достъп до ресурс от еврофондовете”, увери тя.

Ще се подкрепи капацитетът на регионалните съвети за развитие, които се очаква да се натоварят със задачата да селектират проектите на регионално ниво. Ще се идентифицират най-добрите проекти, които ще са с най-голям обхват на територията и с най-голяма полза за населението и ще доведат до най-голям икономически ефект, коментира още заместник регионалният министър.

Разработват се и нови стратегически документи за регионално развитие. На ниво район за планиране в тях ще се определят най-важните потенциали за развитие. На общинско ниво инвестициите ще се правят въз основа на Общинските планове за развитие, които трябва да са разработени до края на 2020 г. Деница Николова обърна внимание, че без тези планове в градовете няма да може да се изпълняват проекти с европейско финансиране.

Заместник-министърът, кметът на общината Николай Мелемов и заместник-кметът Марин Захариев откриха обновената улица „Зорница” в града. Тя е ремонтирана с над 416 хил. лв. от оперативната програма и е част от мащабен проект за подобряване на градската среда, който е сред значимите в общината. Те провериха хода на работата по други обекти, част от проекта.

„Над 45 млн. лв. се инвестират в Смолян по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Радвам се, че с европейските средства имаме възможност да направим още по-привлекателни за живеене населените места. През миналия програмен период в общината бяха инвестирани други 50 млн. лв. за по-добър стандарт и качество на живот“, напомни Николова. Тя отбеляза, че в града предстоят още важни инвестиции в областта на социалните услуги, здравеопазването, образованието и културната инфраструктура.

В Смолян заместник-министър Николова, заедно с областния управител  Недялко Славов и Николай Мелемов откриха и новоизградени защитни стени по поречието на река Черна, част от проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – “Flood protection”, финансиран по  Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. Стойността му е  почти 11,5 млн. лв. От гръцка страна партньори по него са районите Централна и Източна Тракия и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия. В България се реализира от областните администрации Смолян, Кърджали, Хасково и Благоевград. В област Смолян  инвестицията по проекта е за над 2.1 млн.лв., с които се укрепват критични участъци и се почистват коритата на реките Черна в община Смолян, Чепинска в община Рудозем и Върбица в община Златоград.

„Това е проект, който е превенция за човешкия живот. Климатът се променя, а това води до природни стихии, които застрашават хората и разрушават инфраструктурата. С този проект защитаваме населението  и поставяме неговата сигурност и спокойствие на първо място”, заяви зам.-министър Николова.

Проектът ще позволи по-добра превенция за опасността от преливане на реките, които протичат през територията на България и Гърция предоставяне на по-бърза информация за предприемане на мерки.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4