Бивш журналист изпрати 10 препоръки на спортния министър

Бивш журналист изпрати 10 препоръки на спортния министър

“Спортс Мениджмънт България” чрез своя шеф Виктор Кирков (бивш спортен журналист) инициира реформа в детско-юношеския футбол в България, изпращайки до министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев 10 препоръки, с които да стартира положителната промяна в развитието на най-популярния спорт в страната.

Ето и пълен текст на писмото:

“Уважаеми г-н Кралев,

През изминалия месец министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов и Вие, в качеството Ви на министър на младежта и спорта, изразихте намерение държавата да подкрепи реализирането на реформа в българския детско-юношески футбол. В тази връзка „Спортс Мениджмънт България“ представя на Вашето внимание 10 стъпки, с които (според нас) би трябвало да започне положителната промяна в развитието на най-популярния спорт в страната:

  1. Регулиране на дейността на детско-юношеските школи по футбол:

1.1. Нормативно ограничаване на възможността футболните клубове, академии и школи да взимат такси от родителите на децата под формата на членски внос и дарения. Това е стопанска дейност и би трябвало да бъде разглеждана от държавата именно като такава.

1.2. Ограничаване на възможността футболните клубове, академии и школи да искат компенсации за изграждане на млади футболисти, ако са взимали такси от родителите на децата за участие в тренировъчен процес, за екипировка, за застраховки, за участие в първенства и турнири, за наем на терени и др. Ако родителите са плащали такси, то на практика те са тези, които са изградили младия футболист и клубът, с който играчът подпише първи професионален договор не би следвало да дължи обезщетение.

1.3. Държавата да подпомага месечно с фиксирана сума от 35 лв. родителите на млади футболисти в неравностойно положение, без да има претенции за получаване на компенсации за “изграждане” при преминаване на играча в професионалния футбол.

  1. Създаване на етичен кодекс на треньорите и родителите на млади футболисти, който ясно да регламентира ролите на най-важните фигури за изграждане на играча и взаимоотношенията между тях.
  2. Определяне на минимални и максимални натоварвания на младите футболисти за всяка възраст – брой тренировки, продължителност, интензивност.
  3. Ангажиране на диетолози, които да разпишат възможни хранителни режими на младите футболисти, съобразно възрастта и физическите им показатели. Популяризиране на ролята на правилното хранене при изграждането на играча.
  4. Осигуряване на спортни психолози, които да обследват възможни проблеми и предизвикателства, с които се сблъскват младите футболисти и подпомагат тяхното разрешаване. Популяризиране на ролята на спортния психолог.
  5. Разширяване и подобряване на съществуващата инфраструктура за тренировки и футболни състезания, която да се ползва на преференциални цени от футболните клубове, академии и школи. Преждеспоменатите организации трябва да ползват съоръженията при равни условия, независимо от броя на децата, които тренират, а наемът трябва да е достатъчен, за да се поддържат терените в отлично състояние.
  6. Разписване на минимални изисквания по отношение на инфраструктурата, на която се провежда тренировъчен и състезателен процес във футболните клубове, академии и школи.
  7. Включване на дисциплина “Педагогически похвати за работа с непълнолетни футболисти” при взимането на първи лиценз от треньора в Треньорската школа към БФС.
  8. Задължително назначаване на възпитатели в пансионите/общежитията на футболните клубове, академии и школи.
  9. Въвеждане на задължителна застраховка, която да покрива всички възможни рискове за здравето на младия футболист.”

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4