Столична община прави ремонт на Кризисен център “Вяра, надежда и любов”

Столична община прави ремонт на Кризисен център “Вяра, надежда и любов”

Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова подписаха договор за реконструкция на Кризисен център „Вяра, надежда и любов“ в район “Надежда”.

Проектът предвижда реконструкция на сградата и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. В нея ще функционират Кризисен център, с приоритет деца, пострадали от насилие, и Център за работа с деца на улицата.

Обектът се реализира по Проект “Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” – етап I, финансиран по управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Общата стойност е 754 хил. лв., от които близо 583 хил. лв. са безвъзмездно европейско финансиране по програмата. Проектът ще се изпълнява за срок от 24 месеца.

“Столичната община има устойчиви приоритети в социалната дейност, като в момента функционират общо 90 социални услуги, насочени към деца и възрастни.”, каза кметът на София Йорданка Фандъкова при подписване на договора.

“Съвременното управление на града включва пълна промяна на образователната и социална среда. След петте градини и пет училища в район “Надежда”, част от мащабният проект “Изграждане, основен ремонт/реконструкция на училища и детски градини на територията на Столична община”, продължаваме с подобряване условията за институционални грижи и закрила на деца и младежи.”, допълни инж. Димитър Димов, кмет на район “Надежда”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4