Важно за родителите! Вижте летния график на детските градини в “Надежда”

Важно за родителите! Вижте летния график на детските градини в “Надежда”

Районна администрация „Надежда“ утвърждава летен график за работа на детските градини в периода 1.06.2019 г.-31.08.2019 г. , както следва:

В периода 1.06.2019 г. – 30.06.2019 г. (вкл) – работят всички детски градини в район „Надежда“

В периода 1.07.2019 г.- 31.07.2019 г. (вкл.) – дежурни работещи градини: 6 ДГ, 24 ДГ, 83 ДГ, 90 ДГ основна сграда и филиал „Бял люляк“, 137 ДГ, 171 ДГ, 172 ДГ

В периода 1.08.2019 г.-31.08.2019 г. (вкл.) – 15 ДГ, 27 ДГ, 38 ДГ, 90 ДГ основна сграда и филиал „Бял люляк, 115 ДГ и 170 ДГ.

Директорите ще създадат необходимата организация и условия за приемането на децата в работещите детски градини за всеки конкретен месец.

Графикът е изготвен на основание чл. 46 от ЗМСМА и във връзка с извършването на ремонтни и санитарни дейности в сградите на детските градини от района, както и съгласно разпоредбите на Колективния трудов договор и Кодекса на труда за правото на ползване на годишен отпуск от персонала на детското заведение.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4