Влезе в сила важно решение на съда за жителите на Елин Пелин!

Влезе в сила важно решение на съда за жителите на Елин Пелин!
Поради продължаващите спекулации относно „вменяването“ на вина в общинската администрация и г-н Ивайло Симеонов като кмет на Община Елин Пелин за проваляне на инвестиционния проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ за „Изграждане  на  ПСОВ,  реконструкция  и  разширение  на водоснабдителната  и  канализационна  мрежа  в  агломерация  Елин Пелин“, предоставяме решенето на Апелативен съд, гр. София на своите съграждани.

Решението на съда, което е влязло в сила/ и доклада на АДФИ /Агенция за държавна финансова инспекция/ потвърждават, че Община Елин Пелин е извършила всички необходими действия, за да запази интереса на своите граждани, за да бъде осъществен проекта за реконструкцията на съществуващия водопровод. Нещо повече, в доклада на АДФИ е записано, че изплатените авансови суми са платени неоснователно и следва да бъдат възстановени на Община Елин Пелин.

Неизплащането на останалите 712 000 лв. без ДДС по проекта от кмета на общината Ивайло Симеонов е единственото законосъобразно и правилно управленско решение, тъй като дейности по договорите не са извършени изцяло и нищо не е предадено на Възложителя. Изплащането на каквито и да е суми щеше да бъде закононарушение, водещо до сериозни санкции за Община Елин Пелин и нейните жители.
Приложено може да видите Решение 248 от 29.01.2019 г.  на Апелативния съд – София, което е влязло в сила.
Ето и решението – ТУК!
Източник: elinpelin.org

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4