В “Надежда” стартира кампания срещу агресията

В “Надежда” стартира кампания срещу агресията

През м. май 2019 г., стартира кампания „АгреСИВно повеДЕНие“ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви в район „Надежда“.

Инициативата има за цел да акцентира на първичната превенция на насилието във всички форми, да намали проявите на насилие в училище като информира за причините и факторите за агресивно поведение сред учениците.

„Наш основен приоритет е да провокираме младежите да предложат собствени решения и стратегии за ограничаване на проблема. Конфликтните ситуации се решават с диалог и експертна помощ, не с прояви на насилие между връстници. Осъзнаването на даден проблем е първата крачка към решаването му“, каза кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов при старта на Кампанията.

Училищни педагози, психолози, обществени възпитатели ще работят с фокус групи младежи от четири училища: 15 СУ „Адам Мицкевич“, 54 СУ „Св. Иван Рилски“, 101 СУ „Бачо Киро“ и 153 Спортно училище „Неофит Рилски“.

Предвидените дейности в кампания „АгреСИВно повеДЕНие“ :
– Посещение на Музея на МВР – 13.05. от 15:00 часа
– Конкурс за есе на тема „Агресията – силата на слабите“ – срок за предаване на есетата – 15.05.2019г.
– награждаване на отличените автори на есета – 22.05.2019 г. от 13:30 ч. в Актовата зала на 101 СОУ „Бачо Киро“
– Беседа/Дискусия по темата – 22.05.2019г. от 14:00
– Проучване и анализ на нивото на агресивност на учениците, скрининг за изследване на училищния тормоз, анализ и представяне на резултатите на кръгла маса в края на кампанията – 31.05.2019 от 14:00

Кампанията „АгреСИВно повеДЕНие“ е част от общинската програма за превенция на насилието и агресията.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4