В “Надежда” представиха европейския проект URBINAT

В “Надежда” представиха европейския проект URBINAT

Главният архитект на София Здравко Здравков, кметът на район “Надежда” инж. Димитър Димов, граждани от кварталите „Толстой“, „Свобода“, „Триъгълника“, „Надежда 2“ и „Надежда 4“ се срещнаха с екипите на европейския проект „URBINAT“ – Столична община и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Проектът е финансиран от Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз и има за цел да подпомогне физическото обновяване на кварталите чрез активно включване на местните общности и прилагане на природосъобразни решения за изграждане на здравословна среда. 

Форумът откриха ръководителите на двата екипа – главният архитект на Столична община и доц. Милена Ташева от УАСГ.

Арх. Здравков подчерта, че този проект е поредна стъпка в програмата на Столична община за превръщане на столичния град в “град за хората”. „URBINAT е обвързан с подобряването на достъпността в северната част на града и на връзките й с крайградските територии“, заяви той.

Доц. Ташева изрази надежда, че жителите на избраните квартали от район „Надежда“ ще бъдат активни участници във всички фази на проекта: анализ на състоянието и проучването на потребностите, избор на предложения за подобряване на средата и осъществяването им, както и при наблюдението на цялостния процес на изграждане на „Здравословния коридор“.

Арх. Любо Георгиев, директор на ОП Софпроект, обясни общия замисъл и времевата рамка на проекта и представи участващите европейски градове.

Активно в дискусията се включи Евгени Марински- домоуправител от кв. „Надежда“ 1, който сподели опита на местната общност в разделното събиране на отпадъците и отбеляза ползите за включилите се в проекта „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране – Benefit-As-You-Save“ (BAS) 300 домакинства от района.

Участниците в проведената “работилница за идеи” изтъкнаха положителната си оценка за транспортната свързаност на квартала с града, за наличието на много зеленина в междублоковите пространства и в Северния парк и за добрата инфраструктура за деца – детски заведения, училища, детски площадки и спортни игрища.

Първите идеи за подобряване на публичните пространства в кварталите бяха насочени към „съживяването“ на междублоковите пространства, създаването на повече възможности за общуване и творческа изява и използването на минералния извор.

През месец май ще бъдат проведени публични обсъждания, теренни проучвания, интервюта и анкети с различни групи от хора. Ще бъде извършено картиране и анализ на основните дейности в публичните пространства на кварталите.

Всички заинтересовани граждани могат да заявят желание да се включват в предстоящите дейности по проекта или да получават информация за напредъка му на електронен адрес:

urbinat.nadezhda@gmail.com. До 24 май 2019 г. жителите на кварталите могат да споделят свои идеи и предложения онлайн на адрес: https://forms.gle/5FGHXq9KA9G2KewRA


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4