Мащабна промяна за 5 детски градини и 5 училища в район “Надежда”

Мащабна промяна за 5 детски градини и 5 училища в район “Надежда”

Мащабна промяна за 5 детски градини и 5 училища в район “Надежда” с европейски средства.
Това сподели с майките от 15 ДГ “Чучулига” в жк “Свобода”, която посещават около 250 деца, кметът на столичния район “Надежда” Димитър Димов.

Заедно с директора Равина Пешева той разгледа финалния етап от ремонтните дейности в градината, част от проект “Изграждане и основен ремонт на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, финансиран по ОП “Региони в растеж”.

В момента се довършва озеленяването и вертикалната планировка в двора на градината. Вече реализирани са част “Архитектурна”, строителни конструкции, В и К, част “Електро”, пожарна безопасност.

“Видях прекрасни нови детски площадки и открита сцена в двора има за всички групи в градината.

Използвах възможността да благодаря на родителите за търпението и разбирането по време на ремонтните дейности. Продължаваме срещите в учебните заведения, които са част от проекта”, коментира инж. Димитър Димов.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4