България дарява през март

От 22 до 31 март всеки може да се включи в инициативата „България дарява“

За първи път у нас ще се проведе инициативата „България дарява“, която обединява 115 общественозначими каузи от цялата страна и различни сфери от живота. От 22 до 31 март, всеки може да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен, като дари за промяната, която иска да направи реалност.

Инициатори на „България дарява“ са 12 организации, които вярват, че всеки от нас може да допринесе за по-доброто развитие на нашето общество и средата. Те се обединяват около идеята да работят за развитие на дарителската култура и насърчаване на индивидуалното дарителство.

Тъкмо на „България дарява“ е посветен първият брой на Дарителския бюлетин на БДФ за 2019 г. В него ще научите повече подробности за самата инициатива и за начините да се включите в нея.

На сайта bulgariadaviava.bg всеки може да избере една или повече каузи и да разбере как може да ги подкрепи. В дарителската инициатива са включени каузи, които търсят и намират решения, променят човешки съдби и средата, в която живеем, в следните направления: образование и таланти, деца и младежи в риск, възрастни хора, култура и изкуство, градска среда и местно развитие, социална подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда.

Каузите във всички тези направления са предварително селектирани, като организациите, които ги осъществяват, трябва да имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в обществена полза и да са предоставили финансови отчети към Министерство на правосъдието, което гарантира прозрачността и професионализма им.

От 22 до 31 март всеки може да се включи в инициативата „България дарява“.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4