ВМРО И ГЕРБ влязоха в спор за приема в първи клас

ВМРО И ГЕРБ влязоха в спор за приема в първи клас

Словесен сблъсък се разрази между председателя на „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА” Карлос Контрера и заместник-кмета Тодор Чобанов на сесията на Столичния общински съвет. По точка втора от дневния ред администрацията на Столична община предложи промяна в критериите за прием на ученици в първи клас. Общинският съветник от ВМРО оспори два текста от правилата, които според него създавали привилегии за циганите и били дискриминационни за всички останали.

Според Карлос Контрера начилието на критерий „Когато записването на ученици в първи клас води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при заявено желание от родителя/настойника.  Заявления се подават в съответната районна администрация” е чиста форма на дискриминация и даване на предимство на едни за сметка на други на база произход.

Съветникът описа ситуацията по следния начин – било практика в Столична община в кацата с меда да се сложи и кофа катран и така отивали зян всички добри идеи и усилия.

Раздразнението на патриотите от предложеното беше очевидно. Втората критика беше насочена срещу нов параграф 6, който гласи:

„Майчин език” е езикът, на който говорят в семейството си:

а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България;.

Според Председателя на групата на патриотите текстът противоречи на установената правна уредба в страната, тъй като България никога не е признавала съществуването на етнически малцинства на своя територия.

Двата спорни текста си противоречали, тъй като единия създавал привилегия за конкретен етнос – циганския, а другия говорел за майчин език на някакви етнически малцинства, които не било ясно точно какви са.

Според Контрера този запис може да се тълкува по отношение на афганистанци, иракчани, китайци, виетнамци, че даже и колумбойци, кубинци. Общинският съветник от ВМРО също така посочва, че предложението е неудачен опит за транспониране на чл. 43а от Наредба 10 на МОН, но според него текстът на бил императивен, а с диспозитивен характер, което означава, че е решение, въпрос на целесъобразност и на политическа воля дали ще бъде приет в правилата или не. Характерът на текста не бил задължителен.

Друга критика патриотите отправиха по отношение на районирането, като според тях то ставало на тъмно и на база сделки между директори коя улица в кой училищен район да попаднела.

В заключение групата на Патриоти за София – ВМРО и АТАКА направи предложение двата текста  да отпаднат. Предложението им обаче беше отхвърлено и в крайна сметка това накара групата на “Патриотите” да гласува против правилата за прием в първи клас.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4