300 домакинства от “Надежда” се включиха в пилотен проект на Столична община (СНИМКИ и ВИДЕО)

300 домакинства от “Надежда” се включиха в пилотен проект на Столична община (СНИМКИ и ВИДЕО)

Столична община стартира пилотен проект за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от домакинствата, в която са включени 300 домакинства от район „Надежда“. В рамките на инициативата, Столична община ще тества система за разделно събиране и извозване на хранителни отпадъци от домакинствата до Инсталацията за био отпадъци. Там от тях ще бъдат произведени електричество и компост.

В рамките на проекта участниците вече разполагат с безплатен комплект домашни контейнери за разделно събиране на отпадъците.

Всички домакинства, заявили желанието си за участие, получиха своите контейнери пред блок 152 в кв. „Надежда“ в присъствието на кмета на района инж. Димитър Димов.

Столична община реализира пилотната инициатива в рамките на проект за  „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране – Benefit-As-You-Save“. Той ще подпомогне СО в усилието й да стимулира гражданското участие в процеса по разделно събиране на отпадъците. Проектът се фокусира върху разработването на  пилотна система за събиране на хранителни отпадъци и отпадъци от опаковки.

В инициативата са заявили желание да се включат 300 домакинства, на които ще бъдат предоставени условия за стимулиране на разделното събиране. Всяко домакинство получава комплект домашни контейнери за разделно събиране на отпадъци и чували за събиране на био отпадъци. В близост до домовете, са изградени споделени ограждения с ограничен достъп до контейнерите за опаковки и био отпадъци, които да бъдат използвани от домакинствата. Пилотният проект с участието на граждани ще продължи 12 месеца.

Целта е информацията, придобита в хода на проекта, да бъде използвана при формирането на бъдещи политики на Столична община, свързани с управлението на отпадъците.

Проектът се реализира по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020).

Подробна информация за проекта можете да намерите на sofia.bg/bas.

Снимки: Милен ДИМИТРОВ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4