Обществеността в “Илиянци” се запозна с новия ПУП за бул. “Рожен” (СНИМКИ)

Обществеността в “Илиянци” се запозна с новия ПУП за бул. “Рожен” (СНИМКИ)

В кв. “Илиянци” се проведе обществено обсъждане на задание за изработване подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ ( план за регулация на улици и на поземлени имоти за публична собственост ) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

Те са за бул. „Рожен“ в участъка от м. „ПЗ Илиянци запад“ до река „Блато“ (регулация) и ПУП – парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река „Блато“ до „Софийски околовръстен път“, район „Надежда“ и район „Нови Искър“ .

Заданието за ПУП беше представено на обществеността на кв. Илиянци. В сградата на  читалище „Отец Паисий“ присъстваха кметът на район “Надежда” инж. Димитър Димов, началникът на отдел “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ Димо Александров и ръководителят на проекта инж. Христов.

11,4 дк от земята са отчуждени, предстои през същата процедура да преминат още 21,5 дк. Стана ясно още, че собствениците на “Арома” не са дали съгласие за оценката и отиват на принудително отчуждаване. Проектантите се надяват до 2 години проектът да бъде финализиран.

Гражданите в Илиянци повдигнаха доста въпроси, касаещи проекта. Част от тях попитаха кога линията на софийското метро ще достигне до техния квартал. Възникна въпрос и как ще се казва новата отсечка.

До 20 февруари могат да се изпращат възражения или становища по проекта. На 28 февруари предстои ново обществено обсъждане.

На 15 февруари предстои обществено обсъждане от 17:30 ч. в 63 ОУ „Христо Ботев“, кв. „Требич“, ул. „Леденика“ № 12.

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4