Община Елин Пелин отпуска големи бонуси за многодетните семейства

Община Елин Пелин отпуска големи бонуси за многодетните семейства

За поредна година Община Елин Пелин осигурява еднократна финансова помощ при раждане на дете, която не е обвързана с доходите на семействата.

Сумата, получавана от родителите, зависи само от тяхното образование и поредност на детето в семейството. Целта е да се утвърди успешната политика на Община Елин Пелин  и кмета Ивайло Симеонов за стимулиране на младите хора да имат трето дете и следващо дете.

Специално внимание се обръща на родителите на три и повече деца, които са в общински детски градини. Там за второ дете се плаща само 50% от месечната такса, а трето дете е освободено от такава, при условие, че децата от семейството посещават детско заведение или училище на територията на Община Елин Пелин.

Сумата, която държавата предоставя при раждане на трето дете, е 300 лв., а за всяко следващо – по 200 лв. Спрямо приетият през 2017 г. от Общински съвет – Елин Пелин Правилник за отпускане на еднократната помощ за раждане на дете сумата може да достигне до 1500 лв. за трето и следващо дете.

По официална информация от служба ГРАО за последните пет години се наблюдава ръст на раждаемостта на територията на общината. В град Елин Пелин през 2018 година са се родили 70 бебета, а в кметствата – 114.

32 300 лв. е изплатила Община Елин Пелин под формата на еднократна помощ за раждане на дете през 2018 г. като с тези средства са подпомогнати общо 93 семейства. Това е два пъти повече от изплатените през 2017 година средства – 16 100 лв., с които са подпомогнати общо 44 семейства.

Подготвя се предложение за промяна в правилника за отпускане на еднократната помощ за раждане на дете, с което сумата за трето дете ще бъде увеличена двойно  –  в размер на 3 000 лв.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4