Фандъкова: Преди 10 г. имахме 25 социални услуги, днес те са 86

Фандъкова: Преди 10 г. имахме 25 социални услуги, днес те са 86

Преди 10 години, когато започнахме работа социалните услуги бяха 25. Днес социални услуги за деца и възрастни са 86, а отделно 25 са клубовете на пенсионера и инвалида, които на практика изпълняват функцията на дневни центрове. Целта е създаване на по-добри условия за активен живот на хората. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова при подписването на договор за изграждане на нови 9 социални услуги.

Кметът Фандъкова и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова подписаха в Столичната община договор за изпълнение на проекта “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.

Проектът се финансира чрез Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. и предвижда ново строителство за осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в два обекта, чрез които ще бъдат създадени 9 нови социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора. Услугите ще са разположени в районите “Витоша” и “Нови Искър”. Общата стойност на предвидените дейности е над 5 млн. лв., като това са 100 процента безвъзмездна финансова помощ.

Кметът Фандъкова каза, че това е част от усилията им да направят цялостна реформа в сферата на социалните услуги. Договорът е за изграждане на девет сгради – една в район “Витоша”, в Княжево и осем в район “Нови Искър”. В Княжево обектът е в двора на съществуващия център за пълнолетни лица с деменция, като новата сграда ще е с капацитет за 40 души и ще бъде Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

В “Нови Искър” в кв.”Подгумер”, където понастоящем има Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични разстройства, ще бъдат изградени 8 сгради за създаване на 8 нови резидентни социални услуги – Център за грижа за лица с умствена изостаналост и Центъра за грижа за лица с психични разстройства, с капацитет общо 120 лица.

Кметът Фандъкова посочи, че Столичната община успя да закрие всички домове за деца от стар тип – седем дома за деца, един социално-учебен професионален център за младежи. Разкрити са общо 23 центъра за настаняване от семеен тип.

Заместник-министър Деница Николова посочи, че проектът е свързан с подкрепата на социални услуги за възрастни с умствена изостаналост, деменция и психични разстройства. Тя отбеляза, че благодарение на средства по оперативната програма в цялата страна се изграждат условия, подходящи за такъв тип хора.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4