Пилотен проект стартира в 171 ДГ “Свобода”

Пилотен проект стартира в 171 ДГ “Свобода”

Район “Надежда” стартира нов и отново пилотен за Столична община проект –  “Въвеждане на високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация при деца със специални потребности в 171 ДГ “Свобода”.

Период на провеждане –  1 ноември 2018 – 30 юли 2019.

Целта на проекта е да се въведат съвременни високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация в работата с деца със специални потребности в 171 ДГ – Свобода.

Съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация дават възможност за ефективната работа с деца с тежки двигателни увреждания (детска церебрална парализа, синдром на Рет, невро-мускулни дистрофии и други), както и с деца с нарушения от аутистичния спектър или с интелектуални затруднения. Някои от най-използваните средства за допълваща и алтернативна комуникация са:

–          Контрол с поглед – системи, които позволяват управление на софтуер само с помощта на насочване и задържане на погледа

–          Специализиран софтуер за комуникация и обучение – избирането на символ/снимка/изображение/текст води до произнасяне на фрази със синтезирана реч; обучителни занимания; възможност заниманията да се персонализират  и да се създават нови. Използва се като с допир (сензорен екран), така и със система за контрол с поглед

–          Специализиран софтуер за ранно детско развитие – развива умения за внимание и концентрация, умения за контрол с поглед. Използва се със система за контрол с поглед.

    Целева група:

–          Деца със специални образователни потребности от група “Дъга”, 171 ДГ – Свобода – 10 деца от аутистичния спектър, 1 дете с ДЦП, 1 дете с множество увреждания

–          Екип от специалисти от ДГ 171 – Свобода  – психолог, ресурсен учител, логопед


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4