Софийските села възстават срещу новите граници на съдебните райони

Софийските села възстават срещу новите граници на съдебните райони

Предложение за определянето на нови граници на съдебните райони, инициирано от членове на Висшия съдебен съвет, разбуни духовете в Софийските села и техните районни администрации.

Докладът, изготвен от Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков от ВВС, е изпратен до кметовете на райони, в чиято територия попадат софийските села – Кремиковци, Панчарево, Нови Искър, Връбница, Витоша, Банкя и Овча купел. Предложението е за промяна границите на съдебните райони на Софийски районен съд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Костинброд, Районен съд – Перник и Районен съд – Самоков, и съгласно решение по протокол № 28/25.09.2018 г. към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. От своя страна тя е възложила на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” да изготви становище по предложението след съгласуване с всички институции, имащи отношение към направеното предложение, пише “Софийски вестник”.

Предложението е, както следва:

Към съдебния район на Районен съд – Елин Пелин да се включат кметствата от район Кремиковци (селата Яна, Желява, Долни Богров, Горни Богров, гр. Бухово, кварталите Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене), кметството на с. Бусманци, район Искър, както и кметствата на селата Кривина, Герман, Железница и Лозен, които са към район Панчарево;

Към съдебния район на Районен съд – Костинброд да преминат кметствата от район Нови Искър (гр. Нови Искър, селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци), кметствата на селата Волуяк и Мрамор, район Връбница и кметството на с. Клисура, район Банкя;

Към съдебния район на Районен съд – Перник да преминат кметство на с. Мало Бучино, което е към район Овча Купел, както и кметствата на селата Владая и Мърчаево, район Витоша;

Към съдебния район на Районен съд – Самоков да преминат кметствата на селата Долни Пасарел и Плана, район Панчарево.

Направеното предложение от членовете на ВСС е мотивирано с необходимостта от решаването на проблема с неравномерната натовареност на съдиите от равните по степен органи на съдебната власт. Софийски районен съд и Софийски градски съд (в случая като въззивен съд) са най-натоварените измежду равните им по степен съдилища. “В тази връзка е целесъобразно да се ограничи техния съдебен район, за да се постигне съответно увеличаване на натовареността на съседни съдебни райони, като се вземат предвид и показатели като разстояние, население, динамика на постъпленията на делата”, се казва в писмото на членовете на ВСС.

Предложеното изменение обхваща само някои отдалечени части от центъра на гр. София, разполагащи с относителна обособеност (квартали и села), които да преминат към районите на разположените в близост до гр. София районни съдилища. Така не само щяло да се стигне до намаляване в известна степен на натовареността на съдиите в гр. София, но и до подобряване обслужването на жителите от тези райони, доколкото от една страна делата им ще се разглеждат значително побързо, а от друга страна придвижването им до разположените в близост до гр. София градове ще е улеснено в сравнение с необходимостта да достигнат до централни части на столицата в натоварените часове на работния ден.

Евентуална промяна в границите на съдебните райони също така щяла да допринесе до оптималното и своевременно решаване на въпроса с неравномерната натовареност, без да се стига до закриване на съдилища, се казва в писмото, изпратено до кметовете на райони, в чиито граници попадат цитираните по-горе села, от члена на ВСС и председател на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” Даниела Марчева.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4