Ново таксуване на шофьорите – за преминаване през тунели, мостове и проходи

Ново таксуване на шофьорите – за преминаване през тунели, мостове и проходи

Освен за пътища такса ще се събира и за преминаването през мостове, тунели или планински проходи.

Те ще бъдат посочени в приет с решение на правителството списък. Това предвижда предложеният за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища.

Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) ще сигнализира пътищата и съоръженията, за които ще се събират такси.

Таксите могат да се плащат в лева и евро за регистрираните в чужбина превозни средства.

Такси няма да плащат автомобилите на МВР, НСО, ДАНС, Спешната помощ и на въоръжените сили.

Такса за специално ползване на пътищата ще се плаща за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и пътни връзки към тях, за рекламни съоръжения и за нови или за ремонт на подземни и надземни съоръжения в обхвата на пътя, с изключение на необходимите за обслужването му.

Проектонаредбата предвижда също в случаите, когато специалното ползване обхваща различни републикански пътища, един от които е предоставен на концесия, таксите да се определят в две части и да се заплащат по сметка на Агенция “Пътна инфраструктура” и на концесионера.

С други промени се предвижда АПИ да поддържа системите за продажба на електронни винетки, маршрутни карти и разпространението на бордови устройства за тол таксуването.

Това е заложено в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, публикуван за обществено обсъждане.

Чрез предложените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството промени подзаконовият нормативен акт ще бъде приведен в съответствие с последните промени в Закона за пътищата.

Пътната агенция ще осъществява всички дейности по техническата и софтуерна поддръжка на компонентите на Електронната система за събиране на пътни такси – електронни винетки и тол такси, ще управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им.

Смесената електронна система влиза в сила от 1 януари 2019 г., когато хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни винетки за леки автомобили. Цените им остават без промяна. Електронни винетки ще плащат и превозните средства с тегло над 3.5 т до 16 август 2019 г., след което те ще дължат само тол такса.

От следващата година водачите на леки автомобили, на които им се налага да пътуват рядко, ще могат да плащат и уикенд винетка от 10 лева с валидност от 12 часа в петък до 23.59 часа в неделя.

Източник: www.razgradnews.net
Заглавието е на Витоша Нюз


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4