Завод за чисто рециклиране на пластмаси изграждат в община Елин Пелин

Завод за чисто рециклиране на пластмаси изграждат в община Елин Пелин

На посещение в община Елин Пелин беше г-н Джордж Кремлис, почетен директор на Европейската комисия (ГД “Околна среда”). Той провери как се изгражда новия завод за рециклиране на пластмаси на инвеститора “Интегра Пластикс” АД, който в момента се строи до гр. Елин Пелин.

Представителят на Европейската комисия, ръководител на отдел „Екологична оценка на въздействието на околната среда и политика на сближаване“ към Главна дирекция „Околна среда“, проведе среща с кмета на община Елин Пелин Ивайло Симеонов, общински съветници и представители на инвеститора.

Изявления за гражданите и медиите на почетния директор на Европейската комисия и кмета на община Елин Пелин бяха направени в 11:30 ч. На срещата присъства проф. Спиридон Флогаитис, президент на Европейската организация за публично право (EPLO), общински съветници от Общински съвет – Елин Пелин, обществения посредник г-жа Румяна Младенова, кметове на населени места от общината, служители на общинската администрация и граждани.

Кметът на Община Елин Пелин приветства всички присъстващи и изтъкна факта, че инвестицията на “Интегра Пластикс” АД, на стойност 40 милиона евро, е в първия за България и Европа завод за рециклиране на пластмаси с иновативно оборудване, отговарящо на най-високите стандарти и екологични критерии на Европейския съюз. Той представи официални гост на срещата – Джордж Кремлис, който работи в сферата на екологията и икономиката от 1981 г. и е изтъкнат експерт не само на европейско, но и на световно ново, съветник на редица министри и бивш премиер на Гърция. Благодарение на работата му и неговия авторитет през последните години са били реализирания някои от най-големите проекти в сферата на екологията в Европа. Кметът благодари на гостите за посещението и на инвеститора за проекта, който ще бъде от ключово значение за преработката на отпадъци и екологичната сфера. В края на изявлението си той изтъкна, че за община Елин Пелин е от изключителна важност защитата на правата и интересите на гражданите, тяхното здраве и бъдещето на техните семейства. Тази среща дава отговор на част от техните притеснения и въпроси относно изграждането на завод за преработка на пластмасови изделия в непосредствена близост до гр. Елин Пелин, за да бъдат спокойни за новите инвестиции в общината.

В своето изказване г-н Джордж Кремлис, почетен директор на Европейската комисия (ГД “Околна среда”), наблегна над принципите на кръговата икономика, която използва ефективно разделното събиране и последващо рециклиране на отпадъците, както и завишените европейски норми в сектора. Преработката на  Г-н Кремлис приветства инвестицията и изтъкна, че това е един уникален проект, който напълно отговаря на европейското законодателство и националното законодателство. “Заводът ще има висока добавена стойност и ще допринесе за достигане на целите за рециклиране, които са зададени на България от европейското законодателство. В срок до 2020 година България трябва да постигне норми за рециклиране на отпадъците до 50%, а в момента целта се изпълнява с темпове под 20%. Поради тази причина за две години България трябва да положи сериозни усилия, за да достигне зададените цели. Ако тази цел не е достигната до 2021 година ще има процедури, с които ще бъдат наложени санкции и глоби над България – държава, член на ЕС, която не се е съобразила с европейските норми”, допълни той. Този проект ще допринесе за развитие на рециклирането в България, а също така и на регионално ниво за община Елин Пелин. Преработката на пластмаси е от изключително значение за Европейската комисия и в момента има действаща Стратегия за пластмасите. Ако днес не се вземат необходимите мерки за намаляване количеството на използвана и изхвърляна пластмаса, то в бъдеще ще настъпи времето, когато в океана може да има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба. Европейският съюз провежда екологични политики с цел да не допуснат това да се случи.

Той отговори на въпросите на гражданите на община Елин Пелин за екологичната оценка на проекта и за неговата безопасност за населението и природата в региона. Този пионерен завод е първият на Балканския полуостров, който ще използва този тип технологии и машини за преработка на рециклируеми пластмасови изделия. Готовите продукти ще бъдат с високо качество за европейската индустрията и отговарящи на принципите на кръговата икономика.

Юлиан Белев, изпълнителен директор на “Интегра Пластикс” АД описа подробно етапите на работа на новия завод за преработка на пластмаси, който се изгражда до гр. Елин Пелин, както и сподели за иновативните процеси, чрез които ще се извършва рециклирането. След откриването си заводът на “Интегра Пластикс” АД ще намали с до 65% обема на депонираните в сметищата пластмасови изделия, подлежащи на рециклиране и като цяло ще намали замърсяването на околна среда, като в същото време ще произвежда висококачествени суровини за нови пластмасови продукти. Работата на завода ще повиши темповете на изпълнение на европейските норми за рециклиране, които са задължителни за България и ще представи община Елин Пелин като водещ център за екологичната политика на страната.

“Заводът е високотехнологичен, защото използва абсолютно автоматизирани процеси за преработка на отпадъците, без участието на човешка ръка. В преработвателните линии на завода няма никакви горивни процеси, а отпадните води отговарят на екологичните директиви. Първите стъпки за създаването на качествен рециклат, който да се използва повторно в промишлеността е правилното сепариране на отделните типове пластмаси и това е една от главните цели на завода. Това става възможно с помощта на т.нар. оптични сепаратори във вид на поточни линии, които са разработени от известни скандинавски и германски компании. Оптичните сепаратори са широко използвани в други индустрии и могат да разпознават различните видове продукти и техни качествени показатели. Преработката на пластмаси е част от мерките, които ще намалят обема на изхвърляното количество пластмаси в Европа и е приоритетна кауза на нас. Няма опасност от  вредни емисии в атмосферата, понеже не се извършват никакви горивни процеси при преработката им.” – отговори на зададен въпрос от залата за влиянието на новия завод върху околната среда.

Директорът на “Интегра Пластикс” АД предложи да бъде организирана нова дискусионна среща с общински съветници, граждани на общината и/или други лица, в която да бъде предоставена по-подробна информация за работата на завода и да бъдат изяснени всички въпроси на обществеността.

Пресконференцията и отговорите на зададените въпроси се излъчваше на живо на официалния сайт на община Елин Пелин и беше публично достъпна за всички заинтересовани граждани.

След приключването на пресконференцията в 12:30 ч. представители на Община Елин Пелин и почетните гости направиха посещение на строителната площадка на новия завод за рециклируема пластмаса, който предстои да заработи в началото на 2019 г.

Източник: elinpelin.org


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4