Студентски проект ще предложи иновативно пространство за игра в район „Надежда“

Студентски проект ще предложи иновативно пространство за игра в район „Надежда“

На 12 октомври 2018 г,  стартира   образователен проект ИСУ` 2018, в който студенти и млади специалисти  са поканени да предложат идейни решения на тема  “София играе” .  За четвърти път,  студенти,   опитни преподаватели и архитекти  обединят усилията си в посока решаване на урбанистични проблеми. Тази година фокусът е иновативни детски площадки за града, места за съвременен отдих в кварталните пространства.

Организаторите са определи локация в район “Надежда” в съществуващата типична градска рамка – между ул. “Република”,ул. “Свободна”, ул. “Дравски бой” и “Йордан Хаджиконстантинов-Джино”, в който се намират общинските образователни единици: 15 СУ “Адам Мицкевич” и 115 ДГ “Осми март”.

Специален гост на инициативата е арх. Адриан Хил, група OSMOOS, Брюксел, с богат иновативен и практически опит. Студентският  уъркшоп се радва на одобрение и оценка от Столична община, която в лицето на ОП” СОФПРОЕКТ-ОГП” го включи в програмата за прилагане на Стратегията за ролята на местата за игра и начините за тяхното създаване, адаптация и поддръжка. Форматът е под патронажа на СО, ОП “СОФПРОЕКТ – ОГП” с ръководител арх. Любо Георгиев и Главния архитект на Столична община, арх. Здравко Здравков, с любезното партньорство и на Камарата на архитектите в България.

Интердисциплинраният студентски уъркшоп е организиран съвместно със Строителния Факултет при УАСГ, с подкрепата на декана – проф.д-р инж. Фантина Рангелова, както и със съдействието на Катедра “Теория и История на Архитектурата” и Катедра “Градоустройство” от Архитектурния факултет, Катедра “Екология и ландшафтна архитектура” към Лесотехническия университет, Национална художествена академия, Tворческия фонд към СБХ в София, Нов Български Университет, ВСУ “Любен Каравелов”, Катедра Философия , География към СУ, Бизнес – АРТ и креативно предприемачество УНСС.

В периода 12.10.- 22.10.2018 г. , младите архитекти ще гостуват на район „Надежда“ и  ще се състезават при предлагането на решения за креативно, игрово, образователно, релаксиращо място за хората от кварталните общности.    ИСУ’2018 ще акцентира работата си върху зададен терен в рамките на “Здравословен коридор”, проект УРБИНАТ по програма Хоризонт 2020, който ще бъде разработен от СО.

Цели се изготвянето на урбанистична и икономическа концепция на реална тема и изследва как съвпадат желанията и потребностите на хората по- конкретно ДЕЦАТА на града с проектите за развитие на града.

Задачата продължава с преценка на градоустройствената обстановка, обмисляне на подходящи иновативни “зелени” решения, анкети с живущите, предлагане на градоустройствени решения и др., които всеки екип ще извърши под ръководството на утвърдени специалисти и ментори.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4