Над 3000 бездомни кучета в София, били 4 пъти по-малко от 2007 г., очакваме да изчезнат през 2060 г.

Излезе доклад на Фондация „Четири лапи“ за преброяването на безстопанствени кучета на територията на Столична община за периода 2017/2018 г. –  отбелязва се намаляване на бездомните кучета в сравнение с последното преброяване от 2015 г. и особено сравнено с периода 2007 г., когато са били 4 пъти повече!!!

Към настоящия период броят на безстопанствените кучета е 3589 (+/- 10 %). Резултатът е изчислен на база на отчетените кучета без надзор, забелязани на обществени места, индустриални зони или изоставени имоти. Най-много са кучетата в райони Сердика, Подуяне, Панчарево, Връбница, Люлин, Кремиковци, а най-малко в Оборище, Изгрев, Средец, Студентски, Лозенец, и Триадица.

Забелязва се обаче увеличаване на популацията на бездомните котки в почти всички райони, което е нормално на фона на намаляващата популация на безстопанствените кучета, тъй като и двата вида използват едни и същи ресурси на средата – храна, вода и подслон.

Най-голям източник на бездомни животни е изоставянето на домашни кучета, както и изоставянето на кучета от съседни общини. От друга страна се забелязва повишаването на бройката на кастрирани кучета, както и на такива, осиновени от приют (895 през 2016 г. и 693 за 2017 г.). 

Ако се запази този темп на намаляване на опасните улични кучета, ние от Витоша Нюз очакваме столицата да е безопасна и без присъствието на безпризорни кучета на всеки ъгъл, около 2060 година. 

Снимка: www.four-paws.bg

Categories: Uncategorized

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4