Община Елин Пелин е в бедствено положение заради боклука

Община Елин Пелин е в бедствено положение заради боклука

На 09.08.2018 г. Община Елин Пелин беше информирана, че камионите със събрани битови отпадъци от територията на Общината няма да бъдат допускани да разтоварват отпадък в „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Горна Малина и Елин Пелин“.

Формален повод за спиране на депонирането е посочен пожар, който при посещението на представител на Община Елин Пелин не беше констатиран. От преводените разговори се разбра, че заповедта за спиране на камионите е издадена лично устно от Кмета на Община Горна Малина инж. Ангел Жиланов.

За самоуправните действия на инж. Ангел Жиланов – Кмет на Община Горна Малина – са сезирани: Министърът на околната среда и водите, Областният управител на Софийска област, директорът на РИОСВ – София, Окръжна прокуратура – София, Районна прокуратура – Елин Пелин, Областна дирекция на МВР – София, Районно управление на МВР – Елин Пелин, отговарящо и за Община Горна Малина.

До този момент има образувано досъдебно производство срещу инж. Ангел Жиланов – кмет на Община Горна Малина.

Във връзка с гореизложеното, за предотвратяване сериозния епидемиологичен риск за населението, особено предвид високите температури, и за недопускане рискове за живота и здравето на населението, както и замърсяване на околната среда, Община Елин Пелин подготви писмо до Областния управител на София област – Илиан Тодоров за обявяване на бедствено положение в Община Елин Пелин.
Същото е необходимо, за да може да бъде посочено алтернативно депо за изхвърляне на отпадъците от Министерството на околната среда и водите. 

Допълнение:
От началото на 2018 г. до сега Община Елин Пелин е заплатила на Община Горна Малина, като оператор на регионалното депо, сумата от 117 888,66 лв. за такси по депонирането на отпадъците, която би трябвало да служи за покриване на разходите на депото.В тези средства се включват пари и за запръстяване на депото, въпреки това Община Елин Пелин пренасочва камиони, натоварени с изкопана пръст и земни маси от фирмите, извършващи строителните дейности на нейна територия към общото сметище.

Допълнително и отделно от заплатените такси към депото за отпадъци Община Елин Пелин е покрила разходите за извършването на мониторинг на депото през 2017 г. на стойност от 2 916 лв, а за 2018 г. сумата е 17 088 лв.

 

Същевременно в „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Горна Малина и Елин Пелин“ в община Горна Малина работят постоянно само 3 души и един булдозер с обща заетост не повече от 2-3 часа дневно.

Гражданите на общината и всички заинтересовани лица може сами да преценят, с оглед на тази информация, колко е висока платената цена от страна на Община Елин Пелин към Община Горна Малина за депонирането на смесените битови отпадъци и дали е основателно тяхното искане за повишаване на таксите.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4