Заслужени награди за заслужили учители

Заслужени награди за заслужили учители

Синдикатът на българските учители, Фондация “Устойчиво развитие за България”, Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) “Камчия” ЕАД, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организират международен конкурс “Извънкласните и извънучилищните дейности-за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците-2018г.” на тема: “Гражданското образование-формиране на ценностни нагласи у младото поколение”.

Номинирани в Категория “Извънучилищни дейности” са Магдалена Костадинова Ангелова, заместник-директор на Център за изкуства, култура и образование “София”, Ирина Живкова Денчева, учител и Елеонора Михайлова Асенова, главен учител. Те ще се състезават като представят разработка на тема: “Центърът за подкрепа за личностно развитие-съвременна алтернатива за неформално образование, възпитание и запазване на културни ценности и традиции.”, като част от програмата на 27.08.2018г.

Областният управител на област София-град, присъди специални награди на Магдалена Ангелова, заместник-директор на Център за изкуства, култура и образование “София”, за добрата практика-Студио “Театър и традиции”; Елеонора Асенова, главен учител в Център за изкуства, култура и образование “София” за добрата практика: Ателие “Приложен фолклор” и Ирина Денчева, старши учител в Център за изкуства, култура и образование “София” за добрата практика “Изкуството възпитава”.

Текст: Столичен център за работа с деца / Sofia Children Center


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4