КНСБ констатира много нарушения на трудовото законодателство

КНСБ констатира много нарушения на трудовото законодателство

Тенденция за нарастване на сумата на неизплатените заплати в страната, както и пречки пред колективното трудово договаряне. Това констатира годишния доклад за трудовите нарушения на КНСБ. Сред 142 държави от целия свят, България се нарежда по средата в групата за редовни нарушения на трудовите права, съобщи БНТ.

България е в третата група за редовни нарушения на трудовите права от общо 6 групи. Това са данни на международната конфедерация на профсъюзите за нарушаване на трудовите права. След нас са Румъния и Гърция, което е любопитно – при тях нарушенията са повече.

Най-големите нарушения в България са с неизплатените трудови заплащания и с нарушение на правото на сдружаване. За 2017 година неизплатените трудови възнаграждения са били 28 милиона лв. общо. Като това е растеж спрямо 2016 г., когато те са били 21 милиона лв.

“Констатират се много и разнообразни нарушения на трудовото законодателство. Като започнете от заплатите, които Вие споменахте, които далеч не са такива сумите. Това са първо наблюдения на инспекцията. Това не е точна картина за цялата държава. Като преминете през многобройните нарушения на здравословни и безопасни условия на труд и стигнете до работното време. Впрочем, по мое мнение, два са законите, които най-често и най-масово се нарушават в България, заяви Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ и експерт по трудово право пред БНТ.

– Единият е Законът за движение по пътищата и виждаме ежедневните съобщения какви са резултатите, а другият е Кодексът на труда и други закони, свързани с трудовото законодателство. Многобройни над десетки, стотици хиляди нарушения се случват в рамките на 1 година. Що се отнася до правото на сдружаване – нас много ни боли, защото на фона на многото приказки за демократична България, за Европа, да не гарантира държавата правото, конституционното право на сдружаване, през Наказателния кодекс, е вече непоносимо. Повече от 15 години говорим за това, имаме обещания от различните политически сили, но резултат няма.

В определени посоки, по определени параметри на трудовото законодателство тенденциите са по-скоро добри. Така например намалява броят на трудовите спорове в съда. Намалява броят и на реалните уволнения, които се случват. Но това е обяснимо, предвид на липсата на работна ръка. Намаляват и някои други нарушения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, но в същото време се увеличават други. Например свързаните със заплащането на труда и някои, свързани със здравословни и безопасни условия.”

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4