Новите психоактивни вещества са специфична заплаха с международни измерения

Новите психоактивни вещества са специфична заплаха с международни измерения

Националните координатори по наркотиците на държавите членки на Европейския съюз проведоха среща на 3 май в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Срещата под наслов „Превенция и терапевтично лечение на употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества“ бе организирана съвместно от министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването.

Обсъдени бяха възможностите за засилване на сътрудничеството между ангажираните институции и разработването на адекватен, мултидисциплинарен подход в отговор на тенденциите на нелегалния пазар на „дизайнерски“ наркотици. Изтъкнато бе, че новите психоактивни вещества представляват специфична заплаха с международни измерения. В този смисъл като ефективни стъпки бяха изведени доусъвършенстването на законодателствата на национално и европейско ниво, както и приемането на единно приложимо европейско законодателство за постигане на максимално гъвкав мониторинг върху тях. Подчертана бе съществената роля и на друг ключов аспект – разработването на съвместни политики за активна превенция. 

„Успешното овладяване на проблема изисква тясно сътрудничество между институции, организации и гражданското общество“,

заяви при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов.

Той подчерта необходимостта от сериозни мерки и действия за борба срещу „неконтролираните“ субстанции, чрез които се прави опит за избягване на законовия контрол с промяната на химичния състав на познатите наркотични вещества.

В този контекст бе споделен положителният опит на България – още през 2011 г. страната ни прие гъвкави законодателни мерки, даващи възможност новопоявилите се вещества да бъдат включвани в забранителните списъци.

„През последните години в редица страни от ЕС се наблюдават тенденции на развитие на наркопазара към нови психоактивни вещества, които не са поставени под контрол и забрана съгласно законодателството по наркотиците. България, която също е засегната от проблема, не закъсня в своята реакция и предприе незабавни мерки“,

посочи заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова по време на срещата.

Тя беше категорична, че данните показват необходимостта от нови подходи в усилията за намаляване на търсенето на наркотиците и поставят нови задачи пред експертите, работещи в областта на намаляване вредите от новите психоактивни вещества.

По време на дискусиите експертите обмениха опит и добри практики в организацията и координацията на превантивни дейности срещу разпространението и употребата на наркотични вещества. Акцент бе поставен върху активното партньорство в намирането на общи решения за постигане на ефективност и реални резултати.

Източник: www.eu2018bg.bg

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4