Община Елин Пелин предприе иновативна мярка – закупува дрегер за наркотици

Община Елин Пелин предприе иновативна мярка – закупува дрегер за наркотици

На 26 април 2018 г. в заседателната зала на Община Елин Пелин, по предложение на кмета на общината Ивайло Симеонов, бяха гласувани 10000 лв. за закупуване на модерен дрегер за наркотици. Всички 21 общински съветници го приеха единодушно .

По данни на Министерство на здравеопазването наркозависимите нарастват постоянно. Община Елин Пелин също иска да развива дейност, която да е част от националната стратегия за намаляване на употребата и разпространението на наркотични вещества, както и свързани с употребата им социално значими заболявания, като ХИВ/СПИН, хепатит Б и С, туберколоза и други.

Една от първите крачки към предотвратяване на проблеми, свързани с различните видове опиати, е придобиване на електронен анализатор, който  да подкрепи полицейските служители при проверка на водачите на превозни средства. Според вносителите на предложението уредът ще доведе до намаляване на риска от пътно-транспортни произшествия.

Идеята за закупуване на апарата беше дадена наскоро на редовно заседание на Общинския съвет на Елин Пелин.

Кметът на града г-н Симеонов реагира бързо и отговорно на предложението. Това е доказателство, че общинската администрация иска да направи община Елин Пелин едно по-добро, безопасно и приветливо място за живеене.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4