София преизпълнява Националните цели за рециклиране на битов отпадък

София преизпълнява Националните цели за рециклиране на битов отпадък

„Столична община е преизпълнила целите за рециклиране на битови отпадъци, заложени в Закона за управление на отпадъците. Според него, в срок до 1 януари 2018 г., общините във всеки от регионите трябва да постигнат цел  за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници  (битови отпадъци) – най-малко 40% от общото им тегло.

Столична община още през 2016 г. беше изпълнила 51% рециклиране на битовите си отпадъци. През следващата година, когато излязат резултатите за 2017 г., очакваме те да са още по-добри, защото отчитаме сериозно повишаване и в навиците на гражданите да събират и изхвърлят разделно отпадъците си“. Това обяви зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова по време на презентацията си, посветена на Управлението на отпадъците в СО, в рамките на форума „Екообщина“, организиран от Френското посолство в България.

В изказването си Христова подчерта още, че в резултат на цялостната система на СО по сметосъбиране и оползотворяване на столичния битов отпадък, който средно на ден е около 1200 т, процентът на депониране на отпадъци е спаднал на 16%. За сравнение – през 2007 г. този процент е 100%. „Изключително важно е да се търсят ефективни решения за оптимизиране на целия процес по управление на отпадъците, които да са еднакво добре балансирани, с мисъл както за околната среда, така и за инвестираните средства“, допълни още тя.

Текст: sofia.bg

Categories: Uncategorized

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4