Конспирации, извънземни и магии. Вярваме ли във всичко това?

Изследване на ТРЕНД сочи, че конспиративните теории със сигурност имат своите поддръжници у нас
Вярвате ли в свръхестественото, паранормалното и необяснимите теории на конспирацията?

29% от българите вярват в съществуването на извънземни, а 14%, че извънземни живеят сред хората. 19% пък са на мнение, че хората са установявали контакт с извънземни. Това сочат резултатите от проучване на изследователски център „Тренд“ за вестник „24 часа“. В анкетата са били обхванати 1004 души.

Според проучването, още по-виско е процентът на българите – 40% – които вярват, че светът се управлява от тайно общество, при това малко под половината от хората с висше образование споделят това виждане. Авторите на проучването са тествали и нагласите по отношение на друга “световна конспирация”, а именно дали има изкуствено създаване на болести с цел продажба на нови лекарства – 66% са убедени, че е така.

Данните регистрират високи нива на вяра по отношение на въпроси свързани с свръхестествени способности на хора. 75% от българите вярват в пророческите способности на Ванга. Няма особена динамика сред различните демографски групи. Прави впечатление, че и хората в най-младата възрастова група (18-29 г.) в голям дял (63%) вярват в способностите на Ванга.

63% от българите вярват и в съществуването на хора със свръхестествени способности и съответно малко над две трети в съществуването на хора, които имат способности да предвиждат бъдещето. Малко над половината от българите смятат, че има хора, които могат да лекуват със свръхестествени способности. 50 на 50 е отношениета на българите по отношение на въпроса “Вярвате ли в магии?”.

33% е делът на хората, които вярват в прераждането на човек, като при жените процентът е по-висок (40%) в сравнение с този на мъжете (25%).

36% посочват, че вярват в съществуването на рая и ада. Данните показват, че живеещите в малките населени места и селата са по-склонни да вярват в това за сметка на живеещите в столицата. Тук едно от възможните обяснения е по-високата степен на религиозност в малките населени места.

35% от българите декларират, че са посещавали гадател(ка) / ясновидец / ясновидка / ходжа. Впечатление прави, че в селата и малките населени места тази практика е по-разпространена за разлика от столицата.

Стъпвал ли е човек ва Луната е още един въпрос от проучването, пак свързван с изследването на нагласите към конспиративни теории. 58% казват “да”, докато 14% са на обратното мнение.

А как се отнася нацията към суеверията? Малко над една трета от българите вярват, че петък 13-ти носи нещастие. Долу-горе толкова вярват и че  че черната котка носи нещастие, докато 60% не вярват. Малко над една трета от българите вярват и че счупеното огледало носи нещастие, като в тази група преобладават хората с по-ниско образование.

73% от българите посочват, че чукат на дърво срещу нещастие / беда, докато 24% не го правят. 12% посочват, че хвърлят сол за късмет.  35% от българите носят червен конец срещу уроки, като делът на жените (49%) е значително по-висок спрямо този на мъжете (21%), които го правят.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4