Скандали, крясъци и викове „Мафия“ и „БКП“ огласяха СОС! Инвестиционен проект разпали страстите

Заседателната зала на Столична община се оказа тясна да побере желаещите да вземат участие в общественото обсъждане на бъдещо изпълнение на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

Така беше формулирана темата, но сбирката на няколко пъти едва не прерастна в скандал. Караха се граждани с представителите на общината и Столична топлофикация. Представители на неправителствени организации и най-редови столичани бяха най-активни в репликите по адрес на общинарите.

На остра критика беше подложено желанието на СО да изтегли кредит от 67 милиона евро от Европейската инвестиционна банка, за да изгради инсинератора в ТЕЦ „София“. За кредита общината ще кандидатства заедно с „Топлофикация София“. След оставката на досегашния шеф Георги Беловски дружеството в момента се управлява от Александър Чакалски – бивш директор на Общинска банка.

Общественото обсъждане днес продължи над 2 часа. Първоначално беше оспорвано самото то. “Вие ни викате тук на презентация, а не на каквото и да било обсъждане. Защо не беше дадено поне технологично време да се запознаем с проекта? Защо не ни беше осигурен достъп до документите? Настоявам да бъде спряна процедурата”, взе думата от водещия жител на кв. Орландовци. Все пак обсъждането започна след дълги препирни.

Предвижда се интегрираният проект за управление на отпадъците да бъде разделен на 3 фази:
Фаза 1: Инсталация за биологично третиране за компостиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци. Към тази фаза е изграждането на депо “Садината”.
Фаза 2: С решение на ЕК от 20.12.2012 г. се одобри строителство на завод за механично-биологично третиране с производство на Refuse Derived Fuel (RDF) фракция, която може да се използва като алтернативно гориво в съоръжение за ко-генерация на енергия в инсталациите на “Топлофикация София” и/или само като временно решение в циментови заводи в България. На площадка “Садината” понастоящем се третира общият битов отпадък на СО със следните при:
-капацитет на завода за МБТ – 410 000 т. в. преработени отпадъци на година
-180 000 т. проезвиждан RDF на година
-5 милиона лв на година се изплащат на циментови заводи за оползотворяване RDF
Фаза 3: Изграждане на инсталация за преработка и RDF. Инсталацията е планирана да бъде изградена на обособена площадка от терена на ТЕЦ “София”, разположена в индустриалната зона на столицата и е предназначена за комбинирано производство на топлинна ел. енергия с оползотворяване на RDF – модифицирано гориво за битови отпадъци.

От изнесените данни стана ясно, че:
Ивестиционната стойност на проекта е в размер на 157 538 011 евро.

Финансирането от ОПОС (ЕС и национален бюджет) е за 91 813 153 евро.

Собствен принос на СО, с вкл. заем от ЕИБ е за 65 724 858 евро (41,72 процента), от които 328 052 вече са направени от СО и Топлофикация.

Параметри на заема с ЕИБ
До 67 млн. евро, 29 години, от които – 4 г. гратисен период, 15 г. срок за изплащане, лихва – фиксиран лихвен процент около 1,5.
Капацитет на съоръжението – 180 000 RDFt/y (22, 5 t/h)
Производствена мощност (инсталирана) – 58 MWt топлинна енергия и 20 Mwe електрическа енергия
Захранване на домакинства – 30 000 домакинства на ел. енергия и 40 000 домакинства на топлоенергия
Срок на проектиране и строителство – 36 месеца от сключване на договора

От екипа на проекта смятат, че икономическите ползи са следните:
– възможност за стабилизиране цените на Топлофикация в рамките на сегашните параметри
-намаляване на зависимостта ос доставки на природен газ и диверсификация на горивото
-намаляване на консумацията на природен гас с 65 000 000 Nm3/годишно (10 процента от общата консумация на Топлофикация), спестява между 15-18 млн. евро
-след като инсталацията за оползотворяване на RDF заработи, емисиите ФПЧ на ТЕЦ “София” ще намалеят с 9,6 процента на година, поради 4-степенната система за очистване на вредни емисии и заместването на мощности
-преустановяване на разхода на 5 млн/г към циментовите заводи за оползотворяване на RDF.

Реакцията на опонентите обаче беше изключително остра. Според всички тях инсталацията ще отделя високи нива на фини прахови частици, които са основният замърсител на въздуха в София. “Ще бълва 13 тона фини прахови частици годишно”, притесняват се активисти.

Общината контрира, че проектът е одобрен от Еврокомисията и ще намали с 10% фините прахови частици във въздуха над София.

Според позицията на ДЕОС,”Зелените”, ДСБ, “Да, България” и БЗНС “не е известен случай в света подобно съоръжение да работи рентабилно”, като проектът предвиждал генерираното количество боклук в София до 2030 година да се увеличи на 670 000 тона, а практиките в Европа имат за цел да намаляват тези количества.

Немаловажни са и въпросите за това дали е извършено изобщо прединвестиционно проучване, анализ за разходите и ползите, оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС).

От дебата стана ясно още, че в столицата няма да бъдат внасяни битови отпадъци от други населени места. Дънната пепел отива в депо “Враждебна”, там се очаква да бъдат депорирани 36 000 тона на година.

Според общината заводът за боклук в Кремиковци работи ефективно, достигнати са нива от 17 процента депориране на отпадъци. Беше обяснено, че ако бъдещият инсинератор бъде изграден на територията на завода оскъпяването ще бъде в размер на повече от 26 милиона евро.

Граждани повдигнаха на няколко пъти въпроси относно опасността за здравето на софиянци. В процеса на горене се получават опасни химически съединения, които гравитацията и температурната инверсия връщат в града. Инсинераторът ще бълва ли над София газ, живак и олово, канцерогенни и мутагенни вещества като диоксини и фурани? Експерт от залата заяви, че за пълното унижожаване на опасните битови отпадъци температурата на горене трябва да надвишава 3000 градуса, а заложените в проекта градуси са поне тройно по-ниски.

От екипа на общината не отговориха задоволително колко точно битови отпадъци се депорират в София, както и на въпроса къде е докладът от “Топлофикация”.

Какво правим с отровите, къде се изхвърлят батериите, луминесцентните лампи, живакът? Не е сигурно, че те се отделят от общия боклук, преди да отидат за претопяване. Остава съмнението, че в брикетите от смет попадат и вредни вещества, които през инсталацията ще отидат във въздуха.

Младо семейство разказа за случай, при който заради счупен термометър, са се видяли в чудо. Търсили са РИОСВ, полицията, пожарната – никой не е пожелал да изхвърли “опасния” предмет…

Заместник-кметът по околната среда Йоана Христова разсмя присъстващите, заявявайки, че една обикновена скара по заведенията замърсявала повече въздуха отколкото планираната инсталация. “Да, проучванията показват, че от инсталацията ще се изпускат диоксини и фурани. Годишното им количество обаче ще е между 3 и 6 пъти по-малко от това, което се излъчва само от една скара в ресторант”, убедена е Христова.

Според нея за времето до изплащане на заема цените за клиентите на “Топлофикация” нямало да се повишават. Ако съоръжението работела днес цената на парното щяла да бъде по-ниска с 6 процента.

Според експертите на общината производството на парно и ток от отпадъци ще доведе до икономия от 15-18 милиона евро на година от разходите на “Топлофикация” за газ, след като горивото от отпадъци ще е без пари. 2.3 милиона евро ще бъдат спестени на дружеството от това, че ще купува по-ниски въглеродни емисии. Очаква се разходите по есплоатация на съоръжението да са около 6.9 милиона евро на година.

От друга “любима” компания на софиянци – “Софийска вода”, беше отправено питане “Включена ли е допълнителна пречиствателна станция заради опасните частици?”. Един от ръководителите на проекта – Васил Петров, троснато отговори: “Госпожо, ние сме координирали всичко с вашите ръководители доста по-рано. Явно не сте информирана. Този проект е без отпадъчна технология. Няма никаква опасност за гражданите.”

Хубави уверения. Дали обаче някой им повярва? Срещу този проект има сериозно обществено недоволство. Противниците са убедени, че здравните, екологични и финансови последствия все още са неясни за столичани. И чакат доста отговори…

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4