Държавата отделя 75 732 300 лв за спорт през новата година

С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта (ММС) са определени разходи в размер на 75 732 300 лв., като те са с над 2 млн. повече от средствата, определени за ММС за 2017 г. Това каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев на заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, по време на което представи Проектобюджета за 2018 г. на ММС. Проектобюджетът бе приет от Комисията с 10 гласа „за“ от страна на ГЕРБ и Обединени патриоти. БСП и ДПС гласуваха “против”, а “Воля” се въздържаха.

Бюджет 2018 следва приоритетите, заложени в Програмата на правителството на Република България за периода 2017-2021 година.   Увеличението на средствата спрямо приетите със Закона за държавния бюджет за 2017 г.  е с 2 303 300 лв. Ще бъдат увеличени заплатите на персонала в спортните училища, които са под шапката на ММС. Служителите в самото министерство също ще получат увеличение във връзка с увеличаването на минималната заплата и осигурителните вноски, така и с предстоящото изплащане на обезщетения за служители, които се пенсионират.

Министър Кралев заяви, че с планираните средства през 2018 г. ще се изпълняват дейностите в рамките на предварително дефинирани области на политики. Разпределените разходи за изпълнение на целите и дейностите в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време за 2018 г. са в размер на 16 354 000 лв. Разпределените разходи за изпълнение на целите и дейностите в областта на спорта за високи постижения за 2018 г. са в размер на 50 479 700 лв.

Разчетени са средства за стимулиране и награждаване на спортисти за призови класирания на европейски и световни първенства и олимпийски игри, както и аналогични първенства и игри за хора с увреждания. Тук са включени и средства за социално подпомагане на спортисти, спортисти с увреждания, спортисти ветерани и треньори, както и средства за обезпечаване на пожизнените премии на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, личните им треньори и старшите треньори на сборните олимпийски отбори. В общия бюджет на политиката в областта на спорта за високи постижения са заложени средства за обезпечаване дейностите на Антидопинговия център и лабораторията за изпълнение изискванията за лицензирането й.

Разпределените разходи за изпълнение на целите на политиката в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид отговарящ на съвременните международни стандарти за 2018 г. са в размер на 3 289 800 лв. Разходите за изпълнение на целите на политиката в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта за 2018 г. са в размер на 297 600 лв. За изпълнение на целите на политиката в областта на младите хора за 2018 г. са предвидени средства в размер на 3 287 000 лв. Очакваните резултати са свързани с повишена информираност на младите хора за вредите от употребата на забранени и вредни за здравето субстанции, изграждане на здравословни навици и двигателна култура, както и овладяно агресивно и хулиганско поведение, намален брой негативни публични прояви, създадени условия за осмисляне на свободното време на младите хора.

Красен Кралев изтъкна, че Министерството на младежта и спорта и правителството на Бойко Борисов имат целенасочена политика, насочена към инвестициите в реновиране и изграждане на спортна инфраструктура. По думите му, целевите средства за спорт и спортна инфраструктура се увеличават в рамките на годината, според възможностите на бюджета. Министър Кралев посочи като пример 2016 г., когато гласуваните средства са били 71 211 200 лв, а в края на 2016 г. разходваните средствата са били в размер на 81 603 700 лв.  В тези допълнителни средства влизат ПМС за 3 млн. лв за реновиране на стадионите в Горна Оряховица, Варна и Русе, както и средства за таксата за Световното първенство по волейбол. За 2017 г. бяха гласувани 73 428 700 лв., а към момента по уточнен план реалните средства са 81 000 000 лв., като с ПМС е отпуснат 1 млн. лв. за реконструкция на стадиона в Монтана и 5,4 млн. лв такси за Световното първенство по волейбол. “За 2018 г. още отсега мога да твърдя, че с ПМС ще получим близо 2 млн. лв. повече – 1 млн. лв за реконструкция на стадиона на Спартак Варна и 900 000 лв. за таксата за Световното първенство по волейбол за мъже”, подчерта спортният министър.

Проекти за близо 7 млн. лв. изпълнява Министерството по Оперативна програма “Региони в растеж 2014 – 2020 – Култура и спорт” в училище за ремонт и реконструкция на три от държавните спортни училища. Тези средства ще бъдат усвоени през 2018 година. Проектите са на обща стойност 6 691 800 лв., съответно: спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ гр. София – 910 200 лв.,  спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна – 2 700 600 лв. и спортно училище „Майор Атанас Узунов“ гр. Русе – 3 081 000 лв.

Министър Кралев изтъкна, че ММС работи усилено за привличане на средства и по други европейски програми, които също увеличават общия бюджет. “Важна част от работата на Министерството на младежта и спорта за следващата година е Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. Нашето министерство ще организира 4 големи събития на експертно ниво, като за тяхното финансиране кандидатстваме с проекти по програма Еразъм +, в размер на близо 1 200 000 лв.”, заяви спортният министър.

Красен Кралев обяви пред присъстващите, че за първи път от тази година бройка за представител на Министерството на младежта и спорта  e включена в състава на Постоянното представителство съм ЕС “До 2015 г. MMС не беше регистрирано като бенефициент в Брюксел. Нито един министър преди мен не си беше направил труда. След като приключи Председателството трябва да направим така, че този постоянен представител да бъде запазен, защото това ще допринесе за постигане на положителни резултати при защита на българските интереси на ниво ЕС в областта на младежта и спорта”,  коментира още той.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4