Включваме се в EuroHPC

Включваме се в EuroHPC

България стана десетата държава членка, която подписа EuroHPC за високопроизводителни технологии (HPC).

Тази инициатива има за цел да обедини усилията за внедряване на инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии на световно равнище в целия ЕС. Красимир Вълчев — министър на образованието и науката на България, тази сутрин подписа Декларацията в София в присъствието на комисар Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисар Габриел заяви: „За мен е удоволствие да приветствам присъединяването на България към тази амбициозна европейска инициатива. Високопроизводителните изчислителни технологии са навсякъде в нашето ежедневие: в персонализираната медицина и изготвянето на прогнози за времето, в сферата на киберсигурността, в конструирането на автомобили и самолети и в симулациите с тях. За индивидуалните потребители, както и за тези в публичния сектор, е изключително важно да имат достъп до ресурси за високопроизводителни изчислителни технологии. Никоя държава членка няма капацитета да развие бързо и самостоятелно такава изчислителна мощност и затова се налага да има тясно сътрудничество и подкрепа на европейско равнище”.

Декларацията EuroHPC за високопроизводителни изчислителни технологии бе обявена официално и подписана в Рим през март 2017 г., в Деня на цифровите технологии, от Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Белгия подписа Декларацията през юни, а Словения – през юли 2017 г. Очаква се скоро и други държави членки да се присъединят, тъй като инфраструктурата за високопроизводителни изчислителни технологии на най-високо равнище има потенциала да подобри значително конкурентоспособността на промишлеността и иновационния капацитет на ЕС. Швейцария също пое ангажимент да се включи в общите европейски усилия за внедряване на инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии на световно равнище с капацитет да извършва най-малко 1018 изчисления на секунда (т.нар. „компютри с производителност от порядъка на екзафлоп”).


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4