Позната муцуна седна в шефското кресло на БНТ

С 4 гласа “за”, един “против” и нито един въздържал се, членовете на СЕМ избраха Константин Каменаров за генерален директор на БНТ. За неговата кандидатура гласуваха Бетина Жотева, Мария Стоянова, Розита Еленова и София Владимирова. “Против” беше Иво Атанасов, който подкрепи концепцията на Валерий Тодоров.

Константин Каменаров ще ръководи обществената телевизия през следващите три години.

Изборът на нов шеф на БНТ бе предаван пряко по БНТ2. Членовете на СЕМ трябваше да избират между Сашо Йовков, Валери Тодоров, Тома Иванов, Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков.

Сред аргументите за избора на Каменаров за генерален директор на БНТ членовете на СЕМ изтъкнаха неговия професионализъм, управленска компетентност, концепция за развитието на БНТ и познаване на телевизията.

Концепцията си за работата на БНТ Константин Каменаров обобщи като изградена “върху реални постижими идеи и стъпва върху консервативно финансиране”. Каменаров, който дълго време е работил в националната телевизия, я нарече “социален феномен” и реална алтернатива на комерса.

Каменаров заяви, че не вярва “в магичните свойства на съкращенията, които не са панацея, която ще промени облика и съдържанието”, а вярва в оптимизирането на структурата. В този смисъл той каза, че има цели дирекции, които са дисбалансирани.

Според Каменаров новините и публицистиката са гръбнакът на обществената телевизия. БНТ трябва да фокусира целия си технически и човешки ресурс, за да произвежда все по-качествен продукт.

Каменаров обеща изцяло нова философия при взимането на решения при правенето на програма. “Например за културата – ще се намерят пет човека, които се занимават и произвеждат култура, с помощта на които ще се изготви нещо като библия на телевизията или създаване на златни стандарти, от които да не се отстъпва.”

Снимка: БНТ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4