ЕС и САЩ с оценка на актуалното състояние на ТПТИ

Днес европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и търговският представител на Съединените американски щати Майкъл Фроман публикуваха съвместна оценка на постигнатия напредък в преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) от началото им през юли 2013 г, съобщава в прессъобщение Европейската Комисия.

Комисар Малмстрьом заяви: Както обсъдихме с държавите членки на последния Съвет по търговия през ноември, тази оценка има за цел да очертае и обобщи постигнатото до момента при търговските преговори между ЕС и САЩ; тя е резултат от установената ни политика на засилена прозрачност във връзка с тези преговори. ЕС направи всичко възможно за постигането на балансирано, амбициозно и издържано споразумение за ТПТИ с ясни ползи за гражданите, местните общности и предприятията. Както показва обобщението, постигнали сме значителен, осезаем напредък. Очаквам с нетърпение да работя и с бъдещата администрация на САЩ за развитието на трансатлантическите търговски отношения.

Съвместният доклад на ЕС и САЩ показва напредъка, постигнат във всички области на преговорите, а именно за по-добър  от ЕС и САЩ, за опростяване на техническите предписания без да се занижават стандартите, както и във връзка със световните търговски правила, включително в областта на устойчивото развитие, труда и околната среда, със специална глава, посветена на по-малките предприятия. Освен установените допирни точки, докладът посочва и областите, където все още предстои много работа за преодоляване на различията, включително подобряване на достъпа до пазарите за обществени поръчки, осигуряване на силна защита на инвестициите, която същевременно запазва правото на регулиране, както и съгласуване на подходите спрямо търговските марки и географските указания.

Повече информация ще намерите в прикаченoто съобщение и на интернет адрес:http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-49_bg.htm


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4