Растеж от 1,5 % за еврозоната и 1,6 % за ЕС през 2017 г

Икономическият растеж в Европа се очаква да продължи с умерени темпове, тъй като актуалните положителни тенденции на пазара на труда и нарастващото частно потребление биват отчасти неутрализирани от редица пречки за растежа и отслабване на благоприятните фактори, се казва в прессъобщение на Европейската комисия. В есенната прогноза, публикувана днес, ЕК очаква растеж на БВП в еврозоната с 1,7 % през 2016 г. и 1,5 % през 2017 г. Растежът на БВП в целия ЕС би трябвало да следва сходен модел, като прогнозите са за 1,8 % през настоящата година и 1,6 % през 2017 г.

Според предвижданията основният двигател на растежа до 2018 г. ще бъде отново частното потребление, подкрепено от очакванията за продължаващо нарастване на заетостта и леко повишение на доходите. Растежът продължава да бъде подпомаган от благоприятното равнище на разходите по заеми вследствие на силно експанзионистичната парична политика. Очаква се съвкупният бюджетен дефицит в еврозоната да продължи да намалява, а фискалната позиция — да остане нерестриктивна. Инвестициите ще продължат да нарастват.

Политическата несигурност, бавният растеж извън ЕС и слабата световна търговия обаче оказват отрицателно въздействие върху перспективите за растеж. Освен това, през следващите години ще отпаднат благоприятните условия, от които се възползваше европейската икономика в резултат на външни фактори, като например намаляващите цени на нефта и обезценяването на еврото.

Categories: Икономика

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4