Фандъкова: Развиваме София като зелен и иновативен град

„Развиваме София като зелен и иновативен град. През последните години залагаме на проекти, които включват новите технологии и осигуряват по-чиста околна среда.“ Това каза кметът на София при представянето на пилотен проект на „Сименс България“ и „ Енерджи „Ефект“ за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност в 119 СОУ „Академик Михайл Арнаудов“. С помощта на датчици умната класна стая отчита и контролира температурата и светлината в стаята като осигурява по-добра среда и в същото време пестене на енергия.

„Близо 3 милиона лева са инвестирани през тази година за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в столичните училища и детски градини, подчерта още Фандъкова. Поетапно всяка година подменяме горивните инсталации в сградите с възобновяеми източници като термопомпи, пелети, природен газ. Целта е както пестене на средства, така също намаляване на вредните емисии. В момента изпълняваме европейски проект за въвеждане на локални отоплителни системи в 4 училища, 2 детски градини и 1 кухня. Нови инсталации, ще работят с екопелети, добивани от общинския горски фонд.

Проектът е на стойност 700 000 лева , а очаквания ефект от него са спестени 140 хиляди лева годишно и 371 т вредни емисии“, каза още Йорданка Фандъкова. Очаква се до края на октомври новите горивни инсталации да са готови. От днес на площадката на завода за отпадъци в Хан Богров работи инсталация за производство на екопелети. Инсталацията ще осигурява по 14-15 тона пелети месечно, които се получават след преработка на зелени отпадъци.

Кметът припомни, че София ще реализира и проект по ОП „Региони в растеж“ на стойност над 50 милиона лева за строителство и цялостно обновяване на 16 училища и 10 детски градини.
Столичната община вече има реализиран европейски проект за енергийно обновяване на 9 училища и резултатите са спестени – 798 т.въглеродни емисии и 280 хиляди лева годишно. „Това са средства които остават в училището за учителите и учениците, за различни учебни дейности, подчерта кметът Фандъкова.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4