Наш евродепутат сигнализира ЕК за дискриминационен френски закон

Евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки сигнализира Европейската комисия относно дискриминационен френски закон, засягащ правата и поминъка на хиляди български граждани. Той е изпратил въпрос до ЕК с искане за писмен отговор.

Тревожната ситуация е породена от френски декрет, регулиращ командированите работници в сферата на транспорта. Новите мерки се отнасят до транспортните фирми, установени извън Франция, но извършващи превозваческа дейност на територията на страната и регулира нужните документи относно командироването на служители по време на контролна проверка.

Промените са силно дискриминационни. Насочени са срещу интересите на българските предприемачи и нарушават основните права, върху които на теория се крепи ЕС. Права, които по дефиниция трябва да се пазят от Европейската комисия, коментира българският евродепутат.

Промените са дискриминационни спрямо нашите превозвачи, защото пречат на свободната конкуренция и по този начин се стремят да изтласкат българските превозвачи от този пазар. Това е втори пореден опит за увреждане на интересите на българските предприемачи в сферата на превоза и спедицията. Миналата година същото предложение бе направено в германския Бундестаг. Тогава, отново по сигнал на Ангел Джамбазки и с обединените усилия на европейски представители от други засегнати държави, основно Полша и Унгария, бе оказан натиск над немските власти за изтегляне на това предложение и защита на интересите на българските превозвачи.

Делът на българските превозвачи и спедитори в рамките на ЕС е значителен и осигурява поминък на внушителен брой наши сънародници.

Отделно от това, наши превозвачи сигнализираха, че френските власти все още не предоставят нужните формуляри за издаване на удостоверение за командировка. Това на практика прави невъзможно спазването на законодателството, а транспортните фирми са изправени пред противоречивата ситуация, в която ги очаква глоба от 750 евро заради липсата на изисквания документ.

Джамбазки коментира, че става дума за неприемливо нехайство на френската власти. Недопустимо е законът да влиза в сила след буквално два дена, а международните транспортни компании да не разполагат с изискваните им документи заради несвършена работа на френската администрация.

Тук става въпрос за създаване на пречки пред свободното движение на работници, стоки и услуги на територията на ЕС, което Комисията трябва да отчете и следва да предприеме необходимите мерки за санкциониране на френските власти, посочва заместник-председателят на ВМРО.

От екипа на българския представител в Европейския парламент изпращат тази тревожна информация и на компетентните български власти с искане за незабавна реакция в рамките на съответните органи на ЕС.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4