От догодина минималната работна заплата ще е 460 лв.

Минималната работна заплата ще скочи до 460 лв. през следващата година, като това е заложено в бюджетната прогноза на правителството за 3 години напред. В прогнозата е заложено още ограничаване на сивата икономика, висока събираемост на приходите и запазване на нивата на преките данъци. Пенсиите ще бъдат преизчислявани. Вноската към фонд “Пенсии” ще се увеличи с 1%. МРЗ пък ще стане 460 лв. от 1 януари 2017 г. Идеята е тя да не бъде променяна до 2019 г. Заложеният икономически растеж за тази година е  2,7%. Предвижда се бюджетният дефицит за следващата година да бъде 1,4% и да намалее до 1%. Последното увеличение на минималната работна заплата е от 1 януари тази година, като тя скочи от 380 лв. на 420 лв.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4