Комисията представи плановете си за цифровизиране на европейската промишленост

Европейската комисия представи мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори и свързаните с тях услуги, както и за увеличаване на инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи. Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните мрежи от 5-то поколение (5G) и киберсигурността, както и за модернизиране на обществените услуги.

Съгласно част от представените днес планове Комисията ще създадеевропейски компютърен облак, който ще осигури на изследователи и специалисти в областта на науката и технологиите в Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания.

Представените мерки са част от изпълнението на стратегията на ЕК за създаване на цифров единен пазар и имат за цел да подпомогнат европейската промишленост, МСП, изследователи и публичните органи да се възползват в максимална степен от новите технологии.

Categories: Технологии

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4