Европа с натиск към САЩ и Канада заради визите за българи

EK обсъди ответни действия срещу САЩ и Канада заради продължаващите изисквания за визи за гражданите на някои страни от ЕС, съобщават от ЕК в прессъобщение

Европейската комисия прие политическо съобщение до Европейския парламент и Съвета на ЕС относно актуалното състояние и следващите стъпки по отношение на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика. Докато с Япония и Австралия беше постигната пълна реципрочност съответно през декември и през юни 2015 г., САЩ, Канада и Бруней продължават да прилагат визови изисквания за гражданите на някои държави — членки на ЕС, въпреки че техните собствени граждани са освободени от визи в целия ЕС.

Реципрочността в отмяната на визовия режим е принцип на общата визова политика на ЕС и съгласно правилата на ЕС, приети през 2001 г., ако в срок от 24 месеца липсата на реципрочност с трети държави не бъде коригирана, това може да даде основание за суспендиране на отмяната на визовия режим за гражданите на тези трети държави. Комисията има задължение да предприеме действия след изтичането на 24-месечния период. В случая на САЩ, Канада и Бруней този краен срок, определен от законодателя на ЕС, изтича днес — 12 април 2016 г. Ето защо Комисията приканва Европейския парламент и Съвета спешно да започнат обсъждания и да заемат позиция относно най-уместния начин на действие с оглед на предоставената от Комисията оценка, като я информират относно съответните си позиции до 12 юли 2016 г.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Реципрочността на визовия режим е основен елемент в общата визова политика на ЕС. Гражданите на ЕС с основание очакват, че ще могат да пътуват без виза във всяка трета държава, чиито граждани могат да влизат безвизово в Шенгенското пространство. Днес Комисията направи оценка на правните, политическите и икономическите последици от евентуалното временно суспендиране на отмяната на визовия режим със САЩ, Канада и Бруней и поиска становищата на Европейския парламент и Съвета относно бъдещите действия. Пълната визова реципрочност ще остане приоритет в дневния ред на двустранните ни отношения с тези държави и ще продължим да полагаме усилия за постигането на балансиран и справедлив резултат”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4