ЕС остава водещ донор на помощ за развитие през 2015 г.

Европейският съюз и неговите държави членки отново са водещият световен донор на помощ през 2015 г., предоставяйки над половината от общата официална помощ за развитие (ОПР) според данни на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикувани днес.

Предварителни данни сочат, че през 2015 г. общият размер на официалната помощ за развитие от ЕС (институциите на ЕС и държавите членки) е нараснал за трета поредна година, достигайки най-високото си досега ниво — 68 милиарда евро. Това е увеличение с 15 % в сравнение с 59 милиарда евро през 2014 г. Общата ОПР от ЕС е била 0,47 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС през 2015 г., което представлява увеличение спрямо 0,43 % през 2014 г. Това е значително над средната стойност от 0.21 % на съотношението между ОПР и БНД за страните извън ЕС, членуващи в Комитета за подпомагане на развитието (КПР).

Във връзка с публикуването на тези данни европейският комисар по въпросите на международното сътрудничество и развитието НевенМимица заяви: „Фактът, че ЕС запази първенството си като световен донор на официална помощ за развитие ясно показва твърдия ни ангажимент за финансиране на развитието и за подкрепа на новите цели за устойчиво развитие. През 2015 г. ЕС и неговите държави членки, изправени пред безпрецедентна миграционна криза, бяха в състояние да увеличат както подкрепата си за бежанците, така и помощта си за развиващите се страни”.

Categories: Икономика

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4