Цената на водата в столицата по-скъпа с 3%, вместо с 20%

Цената на водата в София скача само с 3%, вместо с исканите от Софийска вода 20%. Това стана ясно след заседанието на КЕВР, на което бяха обсъдени предложенията на три ВиК дружества в страната, за поскъпване на цените за кубик вода. Дружествата в София, Плевен и Пещера се обявиха за повишаване цената на водата. В следствие на това кубик от ценната течност в София ще струва вече 1,82 лв. или с 6 стотинки повече от досега. Според Софийска вода поскъпване се налага, заради намаленото потребление в столицата. В Плевен и Пещера също има повишение на цените на водата, като то бе оправдано с аргумента, че двете дружества, както и софийското, не са повишавали цената на кубик вода през последните 5 години. КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на водата на 28 април, а новите цени ще влязат в сила от 1 май.

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4