Еврокомисията сменя системата за граничен контрол

Европейската комисия дава днес начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище, като представя: варианти за справедлива и устойчива система за разпределяне на кандидатите за убежище между държавите членки; допълнително хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище, както и укрепване на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

В същото време Комисията представя и мерки за осигуряване на безопасни и добре управлявани възможности за законна миграция в Европа, се съобщава в прессъобщение на ЕК.

Първият заместник-председателФранс Тимерманс заяви: „Кризата с бежанците показа слабостите в общата европейска система за убежище. Няма съмнение, че нуждаещите се от защита трябва да продължат да я получават и че не трябва да поверяват живота си на контрабандистите на хора. Но настоящата система не е устойчива. Различните национални подходи доведоха до търсене на по-изгодни варианти за получаване на убежище и до незаконна миграция, като в същото време станахме свидетели на това, че правилата от Дъблин поставиха твърде голяма отговорност върху само няколко държави членки. В краткосрочен план трябва да прилагаме съществуващото законодателство, за да стабилизираме положението. В по-дългосрочен план обаче, имаме нужда от устойчива система, основана на общи правила, по-справедливо поделяне на отговорността и безопасни и законни канали за влизане на лицата, които се нуждаят от закрила, за да могат да я получат в ЕС.”

Комисарят по въпросите на миграцията и вътрешните работиДимитрис Аврамопулос заяви: „Мобилността на хората ще бъде присъща характеристика на 21-ви век. За да се справи с това предизвикателство, Европа трябва да създаде стабилна и ефективна обща европейска система за убежище, която включва системата от Дъблин и е справедлива за държавите членки, гражданите на ЕС, мигрантите и държавите на произход и на транзитно преминаване. Успоредно с продължаващите усилия на ЕС за справяне с безработицата и инвестиране в своята работна сила Европа трябва да увеличи законните и безопасни канали за хората, които идват в ЕС, независимо от това дали търсят закрила или работа. Европа има нужда да привлече таланти от чужбина, които да подпомогнат нейния икономически растеж. Тези реформи са необходимо допълнение към действията, предприети за намаляване на незаконните потоци към Европа и на нейната територия, както и за защита на външните ни граници. Накрая, многообразието все повече се превръща в определяща черта на много общности и градове в ЕС — ние следва да го приемем и да го превърнем в градивна възможност посредством иновативни политики на интеграция.”

Европейската комисия представи също и своето преработено предложение за регламент за създаване на Система за влизане/излизане, с която да се ускорят, улеснят и укрепят процедурите за граничен контрол за граждани на държави извън ЕС, които пътуват до ЕС.

С тази система ще се модернизира управлението на външните граници, като се подобри качеството и ефективността на проверките и се подпомагат държавите членки да се справят с нарастващия брой пътници, които влизат и излизат от ЕС.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Използването на нови технологии може да спомогне за управляване на потока от пътници, които пристигат на външните ни граници, и същевременно ще спомогне за справяне с незаконната миграция и подобряване на вътрешната сигурност. Днес насочваме усилията си към преодоляването на значителни пропуски в нашите информационни системи и предприемаме конкретни действия, за да направим границите си по-стабилни, по-интелигентни и по-ефикасни за постоянно нарастващия брой пътници, влизащи в ЕС.”

Categories: Политика

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4