2011 Проф. Владимир Чуков: У нас и в Европа ще има емигрантска вълна!

Колегите от obshtestvo.net взеха едно интервю от известния арабист проф. Владимир Чуков още през далечната вече 2011 г. Ето какво казва той тогава, а дали се развиха събитията по начина, по който той анализира… всеки може да прецени сам за себе си…

Всичко, което се случва в тези страни, трябва да бъде обяснено и с невероятните репресии, които упражняват авторитарните режими. От 2004 г. в държавите, които имат много силни контакти с Европа, които имат либерални течения, които имат много силен, в кавички, правителствен сектор, младежки, синдикални, женски организации, всичко това показва състоянието на едно будно общество, което не може да приеме класическите методи на авторитаризма такъв, какъвто е съществувал да речем през 80-те години на миналия век. Предното поколение, родителите на тези младежи, които свалиха Бен Али, които протестират на площада “Тахир”, на практика се отличават коренно от своите родители, защото те бяха необразовани, те не познаваха социалните мрежи като фейсбук, туитър… Така че всички тези предпоставки доведоха до формиране на много активни ядра от местните общества. По-голяма част от тях не могат да търпят режими управляващи с методи от 70-те години на миналия век. Ако погледнете Бен Али управляваше 20 г., Мубарак – 30, Асари в Йемен – 32, в Сирия баща и син Башар управляваха 40 години. Това са реалности отпреди няколко десетилетия. Нещата не могат да продължават така и ето защо всичко това изригна по един много категоричен начин. Защо точно в Египет и Тунис? Защото тези две икономики са тясно свързани с европейската икономика, със световната икономика. И те много силно усетиха удара на световната криза, много по силно, отколкото да речем една икономика на Либия  или на Сирия, Йордания. Там нещата са относително по-консервативни, по-затворени. Затова и въздействието на външния фактор, на либералните идеи е много по-ограничено. Тъкмо затова Египет и Тунис са водещи.
Естествено след подобни сериозни социални сътресения е нормално да очакваме засилването на емигрантската вълна. При подобен тип преход в търсене на подходяща  политическа формула ще има преходни правителства, ще се търсят нови лидери. Всичко това ще ерозира, ще се стимулира икономическа рецесия. В момента инфлацията в Египет за последния месец е скочила с 10 пункта. Счита се, че от Египет са изтекли между 8 и 10 млрд. долара, като само за един ден те са 500 милиона. Египетската лира много силно започна да девалвира, буквално вчера /10.02. 2011 г. бел.ред./  Египетската централна банка започна да продава долари, за да стимулира силата на местната валута. Всичко това показва, че се задават дни  на нестабилност и тя няма как да не тласка значителна част от обществото да търси своето щастие извън страната. По мое лично мнение, това ще повлияе увеличаването на хората, които търсят своето препитание в богатите, по-стабилните страни, част от които са тези от Европейския съюз. В този контекст трябва да кажа, че България  не може да остане извън това, което наблюдаваме, и аз считам, че включително и у нас ще има емигрантски поток. Поне на този етап, обаче, докато все още не сме част от Шенген, подобно нещо ще бъде относително по-малко. Но нека погледнем емигрантския поток от Турция към Гърция. В момента в Гърция има над 300 хиляди нелегални емигранти, като всеки месец се счита , че минават около 2 000 души. Защото от Гърция те отиват в богатите страни на Шенген. Ако ние станем страна от Шенген, а това ще се случи, естествено много силно ще се повлияем и няма как да не приемем част от тази емигрантска вълна. Близкият изток географски предполага да бъдем много по-внимателни, много по-активни и да наблюдаваме процесите в този регион.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4