Уловът на калкан забранен до 30 юни

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съобщи, че от 1 април до 30 юни се забранява улова на калкан в Черно море. Забранителният режим за 2016 г. започва с 15 дни по-рано, в сравнение с предни години и ще продължи с месец повече. Мерките се налагат, след като Европейската комисия подкрепи предложение на България за затягане контрола над улова на калкан в Черно море, с цел  ограничаване продажбата на риба, хваната незаконно. Въпреки опасенията на българската страна за изчерпване на рибния запас в Черно море, страната ни е запазила квота за улов на калкан за 2016 г. през 2015 г. В края на миналата година официално бе съобщено, че България се ангажира за засилване контрола над риболовната дейност и провеждане на съвместни проверки в сферата, заедно с Румъния. За сметка на запазване нивото на улов на калкан в Черно море, страната ни е поела ангажимент пред ЕК да бъде намален броят на пристанищта, на които може да се разтоварва уловената риба от този вид, а също и да се следи стриктно отчитането и записването на уловите. Българската държава се ангажира и с това да лимитира уловите на черноморска акула до нивата от 2015 г. Информация за нарушение на забраната за улов на калкан може да се подава на служителите на ИАРА.

Categories: Uncategorized

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4